Arhiva događaja

Kongresi

8. kongres farmaceuta Srbije

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 12 – 15. oktobar 2022.

Mesto: Crowne plaza, Beograd

Opširnije

7. kongres farmaceuta Srbije

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 10 – 13. oktobra 2018.
Mesto: Beograd

Opširnije

6. kongres farmaceuta Srbije

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 15 – 19. oktobra 2014.
Mesto: Beograd

Opširnije

5. kongres farmaceuta Srbije

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 13 – 17. oktobar 2010.
Mesto: Beograd

Opširnije

4. kongres farmaceuta Srbije

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 18. novembar – 2. decembar 2006.
Mesto: Beograd

Opširnije

3. kongres farmaceuta SRJ

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 29. oktobar – 11. novembar 2002.

Mesto: Beograd

Opširnije

2. kongres farmaceuta SRJ

sa međunarodnim učešćem

Vreme: 9 – 10. oktobar 1998.
Mesto: Beograd

Opširnije

Konferencije SFE SFUS

6. međunarodna SFE SFUS konferencija

Vrednost inovacije prilikom donošenja odluka

Vreme: 2. jun 2017.

Mesto: Hotel Metropol, Beograd

5. međunarodna SFE SFUS konferencija

Izazovi za efikasno zdravstvo Centralne i Istočne Evrope

Vreme: 9. i 10. oktobar 2015.

Mesto: Hotel Metropol, Beograd

SFE SFUS međunarodna konferencija

Registri pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvene zaštite i smanjenja troškova lečenja

Vreme: 5. februar 2015.

Mesto: Crowne Plaza Hotel, Beograd

SFE SFUS međunarodna konferencija

Da li smo spremni za biosimilare?

Vreme: 28. april 2015.

Mesto: Hotel Crowne Plaza, Beograd

4. međunarodna SFE SFUS konferencija

Donošenje odluka zasnovano na dokazima u zdravstvu Centralne i Istočne Evrope

Vreme: 15. i 16. maj 2014.

Mesto: Hotel Zira, Beograd

3. međunarodna SFE SFUS konferencija

Politika cena i refundacije u Evropi: veza sa procenom zdravstvenih tehnologija

Vreme: 24. maj 2013.

Mesto: Hotel M, Beograd

2. međunarodna SFE SFUS konferencija

Uloga procene zdravstvenih tehnologija u procesu refundacije lekova i uspostavljanje prioriteta u zdravstvu

Vreme: 15. mart 2012.

Mesto: Beograd

1. međunarodna SFE SFUS konferencija

Farmakoekonomija u praksi

Vreme: 27. maj 2011.

Mesto: Sava Centar, Beograd

Simpozijumi

VI Simpozijum bolničkih farmaceuta

Vreme: 17 – 18. maj 2024.
Mesto: Beograd

3. Naučni simpozijum

SFUS-a

Vreme: 26. oktobar 2023.
Mesto: Niš

Opširnije

75. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 08 – 08. oktobra 2023.
Mesto: Vrnjačka banja

Opširnije

 

 

 

74. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 25 – 28. maj 2023.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

 

 

V Simpozijum bolničkih farmaceuta

Vreme: 02 – 05. jun 2023.
Mesto: Beograd

 

2. Naučni simpozijum
SFUSa

Vreme: 28. oktobar 2021.
Mesto: Beograd

Opširnije

 

73. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 02 – 05. jun 2022.
Mesto: Hotel Gorski, Kopaonik

Opširnije

 

72. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 9 – 10. jul 2021.
Mesto: Beograd

Opširnije

 

 

70. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 23 – 26. maj 2019. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

 

69. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 24 – 27. maj 2018. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

68. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme:12 – 15. oktobar 2017.

Mesto: Zlatibor

Opširnije

 

67. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 25 – 28. maj 2017.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

66. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 13 -16. oktobar 2016. 

Mesto: Zlatibor

Opširnije

 

65. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 26 – 29. maj 2016.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

64. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 8 – 11. oktobra 2015.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

 

63. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 11 -14. jun 2015.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

62. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 12 – 15. jun 2016. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

 

61. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 10. – 13. oktobar 2013.
Mesto: Zlatibor

Opširnije