68. simpozijum

SFUS 2017
68. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Seminar 1.

Novi oralni antikoagulansi – značaj u prevenciji i lečenju tromboembolijskih poremećaja

Rešenje broj: 153-02-1697/2017-01

Evidencioni broj: B-72/17

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Kurs je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

 

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa farmakološkim i farmakokinetičkim karakteristikama novih oralnih antikoagulanasa (NOAK) i poređenje sa starim oralnim antikoagulansima (antagonistima vitamina K, VKA).
 2. Pregled tromboembolijskih poremećaja u čijoj se prevenciji i lečenju koriste NOAK.
 3. Upoznavanje sa primenom NOAK u primarnoj i sekundarnoj prevenciji moždanog udara u pacijenata sa atrijalnom fibrilacijom.
 4. Upoznavanje sa primenom NOAK u primarnoj i sekundarnoj prevenciji i akutnom tretmanu venskog tromboembolizma.
 5. Pregled stanja/kliničkih situacija u kojima je neophodno laboratorijsko praćenje efekata NOAK.
 6. Analiziranje slučajeva tromboembolijskih poremećaja iz prakse i primene NOAK.

 

 

PROGRAM SEMINARA1.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Stari i novi oralni antikoagulansi: argumenti za i protiv

predavanje

 Prof.dr Radica Stepanović Petrović

 

9.30-10.00

Primena direktnih oralnih antikoagulansa u primarnoj prevenciji tromboembolizma kod atrijalne fibrilacije

predavanje

Klin. asist. dr Marija Polovina

10.00-10.30

        Direktni oralni antikoagulansi kod bolesnika sa moždanim udarom i atrijalnom fibrilacijom

predavanje

Prof. dr Dejana Jovanović

10.30-11.00

Diskusija          

  

11.00-11.30

Pauza

  

11.30-12.00

Novi oralni antikoagulansi u preveciji i lečenju venskog tromboembolizma

predavanje

Prof. dr Maja Tomić

12.00-12.30

Laboratorijsko praćenje efekata novih oralnih antikoagulantnih lekova

predavanje

Prof. dr Violeta Dopsaj

12.30-13.00

Diskusija

  

13.00-14.00

Pauza za ručak

  

14.00-16.00

Novi oralni antikoagulansi u prevenciji i lečenju tromboembolijskih poremećaja – analiza slučajeva iz prakse

radionica

Dipl. farm. spec.

Milan Tomić

16.00-16.30

Test I evaluacija seminara

  

 

Satelitski simpozijum- Kongresna sala hotela Mona

17:00-17:30:  ADOC: Gastroprazol-gastroprotekcija, prof. dr Tomica Milosavljević, Klinički centar Srbije    

                

14.10.2017.

 

Seminar 2.

Savremeni pristup lečenju depresije

Rešenje broj: 153-02-1697/2017-01

Evidencioni broj: B-67/17

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa patogenezom i kliničkom slikom depresije
 2. Pregled savremene terapije depresije
 3. Upoznavanje sa biljnim lekovitim proizvodima za ublažavanje simptoma depresije
 4. Upoznavanje sa važnim interakcijama antidepresiva sa hranom i drugim lekovima
 5. Predstavljanje farmaceutskih oblika antidepresiva sa unapređenom efikasnošću i bezbednošću u odraslih i dece
 6. Upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite u pacijenata sa depresijo

 

PROGRAM SEMINARA 2. 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Depresija od detinjstva do odraslog doba – šta je izaziva, a šta održava?   

predavanje

Doc. dr Milica Pejović Milovančević

 

9.30-10.00

Antidepresivi: mitovi, činjenice i perspektive           

predavanje

Prof. dr Miroslav Savić

10.00-10.30

Primena biljnih lekovitih proizvoda u terapiji depresije           

predavanje

Prof. dr Silvana Petrović

10.30-11.00

Diskusija

  

11.00-11.30

Pauza

  

11:30-12:00

Klinički značajne interakcije antidepresiva

predavanje

 Doc. dr Marija Jovanović

12.00-12.30

Terapija depresije kod dece i odraslih: savremeni farmaceutski oblici lekova

predavanje

Doc. dr Jelena Đuriš,

 

12.30-13.00

Diskusija

  

13.00-14.00

Pauza za ručak

  

14.00-16.00

Pristup depresiji u apoteci javnog tipa       

radionica

Dipl. fram. spec. Nikolina Skorupan

16.00-16.30

Test i evaluacija seminara

  


Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 320 registrovanih učesnika.

vreme

12.-15.10.2017.