64. simpozijum

SFUS 2015
64. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Kurs 1.

Zakonski propisi u farmaciji I bezbednost pacijenta

Rešenje broj: 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015.

Oznaka kursa: B 205/15

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 11

Kurs je predviđen za farmaceute i lekare


Ciljevi kursa:

  1. Upoznavanje sa terminima iz regulative u farmaciji kao i sa oblastima kojima se regulative bavi
  2. Predstavljanje ALIMS-a, system rada i prikaz planiranih aktivnosti
  3. Upoznavanje sa osnovnim terminima i procesima za registraciju lekova i upis medicinskuh sredstava, obezbeđivanje bezbedne terapije za pacijente
  4. Sagledavanje ključnih principa farmakovigilance i vigilance, kao naučne, kliničke i zdravstvene discipline, načinima praćenja bezbednosti lekova i medicinskih sredstava u prometu
  5. Prikaz regulatornih zahteva za farmakovigilancu i vigilance u EU i svetu
 

PROGRAM KURSA 1.

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

8.50-9.00

Ulazni test

   

9.00-9.20

Regulativa u farmaciji

predavanje

Silvija Tešić Trivić

9.20-9.50

Uloga I značaj ALIMS-a u regulative u farmaciji

predavanje

Saša Jaćović(Pavle Zelić)

9.50-10.20

Procedura za registraciju lekova i medicinskuh sredstava

predavanje

Dušica Popović

10.20-10.50

Diskusija

   

10.50-11.20

Pauza

   

11.20-11.50

Uloga lekara I farmaceuta u nacionalnom sistemu farmakovigilance

predavanje

Milena Miljković

11.50-12.20

Sistem vigilance medicinskih sredstava

predavanje

Vesna Ševaljević

12.20-12.50

Bezbednost pacijenta-zakonski okvir u zemljama EU

predavanje

Dragana Lakić

12.50-13.10

Bezbednost pacijenta-zakonski okvir u Republici srbiji

predavanje

Dragana Lakić

13.10-14.00

Diskusija

   

14.00-15.00

Pauza za ručak

   

15.00-15.30

Falsifikovani lekovi i defekt kvaliteta

predavanje

Pavle Zelić

15.30-15.50

Diskusija

   

15.50-16.20

Radionica 1: Prijava neželjenih reakcija na lek

Rad u grupi

Dušica Popović

16.20-16.50

Radionica 2: Prijava defekta-sumnje na kvalitet medicinskih sredstava

Rad u grupi

Dragana Rajinac

16.50-17.00

Izlazni test i evaluacija kursa

   

Satelitski simpozijumi

17:00-17:30: Abela Pharm/Proton Pharmaceutical

PropoMucil®: održite disajne puteve zdravim,  Dr Dejan Žujović,  Gradski zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Beograd

17:30-18:00: ZEGIN HELTI FUD

Značaj probiotika, prebiotika i simbiotika u savremenoj terapiji – primer PROVENA, prof.dr. Velibor Vasović

Uloga farmaceuta u nezi kože sklone rozacei, dipl.farm Rudić Svetlana

10.10.2015.

Kurs 2.

 

Multipla skleroza – savremena saznanja

Rešenje broj: 153-02-2580/2015-01 od 18.08.2015.

Oznaka kursa: B 206/15

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Kurs je predviđen za farmaceute i lekare

Ciljevi kursa

  1. Upoznavanje sa heterogenošću patofiziologije i kliničke prezentacije u multiploj sklerozi
  2. Pregled savremene terapije multiple skleroze:terapija relapsa bolesti i dugorične terapije koja modifikuje prirodni tok bolesti (engl. Disease modifying therapy, DMT)
  3. Medicinska primena marihuane i njenih preparata u tretmanu simptoma multiple skleroze
  4. Predstavljanje farmaceutskih oblika bioloških i nebioloških lekova u terapiji multiple skleroze
  5. Upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite u pacijenata sa multiplom sklerozom

PROGRAM KURSA 2.

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Heterogenost patofiziologije i kliničke prezentacije u multiploj sklerozi

predavanje

Vanja Martinović

9.30-10.00

Novine u terapiji multiple skleroze

predavanje

Radica Stepanović Petrović

10.00-10.30

Primena marihuane u tretmanu simptoma multiple skleroze.mogućnost ili opasnost

predavanje

Nada Kovačević

10.30-11.00

Diskusija

   

11:00-11:30

Pauza

   

11.30-12.00

Farmaceutski oblici bioloških i nebioloških lekova u terapiji multiple skleroze

predavanje

Snežana Savić

12.00-12.30

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji multiple skleroze

predavanje

Branislava Miljković.

12.30-13.00

Diskusija

   

13.00-14.00

Pauza za rućak

   

14.00-16.00

Multipla skleroza u svakodnevnoj apotekarskoj praksi

radionica

Nikolina Kljajić

16.00-16.30

Test i evaluacija

   

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 177 registrovanih učesnika.

vreme

08.10.-11.10.2015.