SFUS događaji

Kontinuirana edukacija i akreditovani skupovi

KONGRESI, SIMPOZIJUMI I NOVI FORMATI

SFUS organizuje čitav spektar događaja u cilju promovisnja i unapređenja farmacije Srbije.

Kongres farmaceuta Srbije se održava svake četvrte godine. Do sada je održano sedam kongresa, predhodni kongres je održan u Beogradu 2018. godine.  Sledeći kongres je planiran za 2022.

Simpozijumi farmaceuta Srbije se održavaju nekoliko puta godišnje. Do sada je održan 71. simpozijum, predhodni je bio 10 – 13. oktobra 2019. godine na Zlatiboru. Sledeći je planiran za 2021. godinu. 

Zbog epidemioloških mera Vlade Republike Srbije, može doći do odlaganja događaja. O novim terminima naknadno ćemo vas obavestiti.

Kongresi

Kongres farmaceuta Srbije održavaju se svake četvrte godine. Šesti kongres farmaceuta Srbije održan je u Beogradu 2014. godine, a sedmi 2018. godine.

Simpozijumi

Simpozijumi farmaceuta Srbije održavaju se dva puta godišnje. Do sad je održano preko sedamdeset simpozijuma. 71. simpozijum održan je 2019. na Zlatiboru.

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na Simpozijumima i Kongresima.

Pretstojeći događaji

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na simpozijumima i kongresima. 

Online test

Smernice za farmaceute – kako izabrati adekvatan probiotski preparat za vašeg pacijenta?

Broj akreditacije: B-101/20;
Test je besplatan i dostupan od 20.11.2020. na platformi www.medscape.rs

Akreditovani skupovi

72. simpozijum farmaceuta Srbije

Zbog epidemioloških mera Vlade Republike Srbije, simpozijum se odlaže. O novom terminu naknadno ćemo vas obavestiti.

Konferencije

Zdravstvena ekonomija i procena zdravstvenih tehnologija kada je dijabetes svuda oko nas

 

Zbog epidemioloških mera Vlade Republike Srbije, simpozijum se odlaže. O novom terminu naknadno ćemo vas obavestiti.

Prethodni događaji

Simpozijum

71. simpozijum  farmaceuta Srbije

Vreme: 10 – 13. oktobar 2019.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

70. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 23 – 26. maj 2019. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

69. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 24 – 27. maj 2018. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

68. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme:12 – 15. oktobar 2017.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

67. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 25 – 28. maj 2017.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

66. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 13 -16. oktobar 2016. 
Mesto: Zlatibor

Opširnije