SFUS događaji

Kontinuirana edukacija i akreditovani skupovi

KONGRESI, SIMPOZIJUMI I NOVI FORMATI

SFUS organizuje čitav spektar događaja u cilju promovisnja i unapređenja farmacije Srbije.

Kongresi

Kongres farmaceuta Srbije održava se svake četvrte godine. Sedmi kongres farmaceuta Srbije održan je 2018. godine, a osmi je planiran za oktobar 2022. godine.

Simpozijumi

Simpozijumi farmaceuta Srbije održavaju se dva puta godišnje. Do sad je održano preko sedamdeset simpozijuma. 72. simpozijum održan je 2021. u Beogradu.

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na Simpozijumima i Kongresima.

Predstojeći događaji

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na simpozijumima i kongresima. 

 

74. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 25-28.05.2023.

mesto: Kopaonik


Uskoro detaljnije…

Besplatan pristup akreditovanim edukacijama:

Smernice za farmaceute – kako izabrati adekvatan probiotski preparat za vašeg pacijenta?

Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije

Farm. zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Farm. zdravstvena zaštitita u terapiji erektilne disfunkcije

Farm. zdravstvena zaštitita uterapiji benigne hiperplazije prostate

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti – nova usluga farmaceuta na primarnom nivou zdrav. zaštite

Prepoznavanje i upravljanje terapijskim problemima u svakodnevnoj praksi farmaceuta 

Simpozijumi – Sekcije

Događaji sekcija SFUS-a

Pratite rad sekcija SFUS-a i prijavite se za događaje koje sekcije organizuju

Prethodni događaji

Simpozijum

73. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 02 – 05. jun 2022.
Mesto: Hotel Gorski, Kopaonik

 

Simpozijum

72. simpozijum  farmaceuta Srbije 

Vreme: 9 – 10. jul 2021.
Mesto: Beograd

Opširnije

Simpozijum

71. simpozijum  farmaceuta Srbije 

Vreme: 10 – 13. oktobar 2019.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

70. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 23 – 26. maj 2019. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

69. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 24 – 27. maj 2018. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

68. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme:12 – 15. oktobar 2017.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

67. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 25 – 28. maj 2017.
Mesto: Kopaonik

Opširnije