SFUS događaji

Kontinuirana edukacija i akreditovani skupovi

KONGRESI, SIMPOZIJUMI I NOVI FORMATI

SFUS organizuje čitav spektar događaja u cilju promovisnja i unapređenja farmacije Srbije.

Kongresi

Kongres farmaceuta Srbije održavaju se svake četvrte godine. Šesti kongres farmaceuta Srbije održan je u Beogradu 2014. godine, a sedmi 2018. godine.

Simpozijumi

Simpozijumi farmaceuta Srbije održavaju se dva puta godišnje. Do sad je održano preko sedamdeset simpozijuma. 71. simpozijum održan je 2019. na Zlatiboru.

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na Simpozijumima i Kongresima.

Predstojeći događaji

Članovi Saveza farmaceutskih udruženja Srbije imaju popust na kotizaciju prilikom učešća na simpozijumima i kongresima. 

2. Naučni simpozijum SFUSa

Farmacija i priroda – kompleksne relacije i međusobni uticaji

Vreme: 28. oktobar 2021.
Mesto: Beograd

Opširnije

Online test

Smernice za farmaceute – kako izabrati adekvatan probiotski preparat za vašeg pacijenta?

Broj akreditacije: B-101/20;
Test je besplatan i dostupan od 20.11.2021. na platformi www.medscape.rs

Akreditovani skupovi

73. simpozijum farmaceuta Srbije

USKORO

Prethodni događaji

Simpozijum

72. simpozijum  farmaceuta Srbije

Vreme: 9 – 10. jul 2021.
Mesto: Beograd

Opširnije

Simpozijum

71. simpozijum  farmaceuta Srbije

Vreme: 10 – 13. oktobar 2019.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

70. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 23 – 26. maj 2019. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

69. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 24 – 27. maj 2018. 
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

68. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme:12 – 15. oktobar 2017.
Mesto: Zlatibor

Opširnije

Simpozijum

67. simpozijum farmaceuta Srbije

Vreme: 25 – 28. maj 2017.
Mesto: Kopaonik

Opširnije

Simpozijum

66. simpozijum farmaceuta Srbije 

Vreme: 13 -16. oktobar 2016. 
Mesto: Zlatibor

Opširnije