Category: Talenti i karijera u farmaciji

Predstavljamo: Doc. dr Slobodan Gigov

Kao dete farmaceuta, reklo bi se da je prirodno da razmišljate o studiranju farmacije. Sa druge strane, želeo sam da pronađem svoj put, iako bi on verovatno bio manje utaban.

Read More