69. simpozijum

SFUS 2019
69. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Seminar 1.

Savremeno lečenje bola i glavobolje

Rešenje broj: 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018

Evidencioni broj: B-1/18

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  farmaceute, lekare i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa patofiziologijom i klasifikacijom bola i savremenim pristupom lečenju bola
 2. Upoznavanje sa mehanizmom analgetičkog dejstva, neželjenim efektima, indikacijama i kontraindikacijama neopioidnih, opioidnih i adjuvantnih analgetika
 3. Upoznavanje sa patogenezom, kliničkim manifestacijama, nefarmakološkim merama i farmakoterapijom najčešćih glavobolja
 4. Upoznavanje sa patogenezom, kliničkim manifestacijama, nefarmakološkim merama i farmakoterapijom kancerskog bola
 5. Upoznavanje sa savremenim farmaceutskim oblicima analgetika
 6. Upoznavanje sa klinički značajnim interakcijama analgetika
 7. Analiziranje slučajeva iz farmaceutske prakse, sa aspekta farmakoterapije i primene nefarmakoloških mera
 

PROGRAM SEMINARA1.                            

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Patogeneza i principi lečenja bola – neopioidni analgetici

predavanje

 Van. prof. dr Maja Tomić

9.30-10.00

Lečenje najčešćih glavobolja u populaciji odraslih

predavanje

Doc. dr Jasna Zidverc-Trajković

10.00-10.30

Lečenje kancerskog bola

predavanje

Dr Jelena Dimitrijević, specijalista interne medicine

10.30-11.00

Diskusija

   

11.00-11.30

Pauza

   

11.30-12.00

Opioidni i adjuvantni analgetici u savremenom lečenju bola

predavanje

Prof. dr Radica Stepanović-Petrović

12.00-12.30

Savremeni farmaceutski oblici analgetika

predavanje

Van. prof. dr LJiljana Đekić

12.30-13.00

Klinički značajne interakcije lekova koji se koriste u terapiji bola

predavanje

Van. prof. dr Sandra Vezmar-Kovačević

13.00-13.30

Diskusija

   

13.30-14.30

Pauza za ručak

   

14.30-16.00

Analiza slučajeva iz farmaceutske prakse – lečenje različitih bolnih stanja

radionica

Doc. dr Ana Micov

16.00-16.30

Test I evaluacija seminara

   

Satelitski simpozijumi- Kongresna sala hotela Grand

17:00-17:30:NELT CO: Da li su svi Ibuprofeni za decu isti?, prof. dr Srdjan Pešić, Klinicki farmakolog, Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Niš 

17:30-18:00:BOSNALIJEK: Enterofuryl Stop® u terapiji akutne dijareje, prof, dr Nenad Ugrešić

18:00-18:30:ADOC: Terapijski izazov u lečenju GERB-a ;   Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog trakta- IBS,   prof dr Ivan Jovanović, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS

18:30.19:00:HEMOFARM: Enzimi u funkciji zdravlja i lepote kože – mucopolysaccharidase & photoliase

Nevena Nikolić, Produkt menadžer, Hemofarm

19:00-19:30:BOERINGER INGELHEIM: Respimat-inhaler skrojen po meri pacijenata, dr Slobodan Petrović

19:30-20:00:A&D PHARMA: Savremeni aspekti primene probiotika, prof. dr Ivan Jovanović,

Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, KCS

20:00-20:30:PHARMASWISS:Istine i zablude o ibuprofenu, prof dr Goran Tulić,

Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, KCS

26.05.2018.

Seminar 2.

Bezbednost kozmetičkih proizvoda

Rešenje broj: 153-02-507/2018-01 od 05.03.2018

Evidencioni broj: B-7/18

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Da se farmaceutima kao zdravstvenim profesionalcima koji u svakodnevnom radu u apoteci dolaze u kontakt sa kozmetičkim proizvodima (KP) različite namene prenesu najnovije informacije o zahtevima zakonskih propisa Evropske unije (EU) koji će uskoro biti implementirani u Republici Srbiji o kvalitetu, efikasnosti, a posebno bezbednosti KP i odgovornostima koje farmaceut ima u odnosu na pravilno preporučivanje KP i savetovanje pacijenata/korisnika o bezbednoj upotrebi KP (tumačenju tvrdnji i kompletne deklaracije KP), kao i o ulozi farmaceuta u proceni bezbednosti KP.
 2. Upoznavanje sa zakonskim statusom u EU i karakteristikama nekih od ključnih kozmetičkih sastojaka u formulaciji KP, a koji se često naglašavaju kao iritansi, alergeni i bezbednosno rizični sastojci (konzervansi, boje/pigmenti, UV filteri, nanomaterijali).
 3. Edukacija u pogledu novina vezanih za mikrobiološku zaštitu KP, zahtevima vezanima za izradu/proizvodnju KP (kozmetički GMP) i procenu mikrobiološkog kvaliteta i stabilnosti KP, sa ciljem procene njihove ukupne bezbednosti.
 4. Iznošenje ključnih stavova vezanih za zahteve i metodologiju toksikološke procene KP, posebno sa aspekta zabrane testova na životinjama.
 5. Upoznavanje slušaoca sa karakteristikama KP iz grupe organske i prirodne kozmetike, zahtevima u pogledu sastava formulacije, kvaliteta, efikasnosti i bezbednosti i specifičnosti zakonskih propisa za ovu grupu KP, a u kontekstu procene bezbednosnog profila organskih i prirodnih KP.
 

PROGRAM SEMINARA 2.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.40

Bezbednost kozmetičkih proizvoda u Evropskoj uniji: Kozmetička uredba 1223/2009 – šta kažu evropski propisi?

predavanje

dr Snežana Savić, redovni profesor

9.40-10.10

            Konzervansi, bojila/pigmenti i UV filteri u kozmetičkim proizvodima: aspekti bezbedne primene

predavanje

dr Milica Lukić, docent

10.10-10.40

Mikrobiološka bezbednost kozmetičkih proizvoda i potencijalni rizici za potrošače

predavanje

dr Danina Krajišnik, vanredni profesor

10.40-11.10

Diskusija

   

11.10-11.40

Pauza

   

11:40-12:10

Zašto je potrebna toksikološka procena za kozmetičke proizvode?

predavanje

 Dr Danijela Đukić Ćosić, vanredni profesor

12.10-12.45

Organski i prirodni kozmetički proizvodi – koliko su zaista bezbedni?

predavanje

dr Dragana Vasiljević, vanredni profesor

12.45-13.15

Diskusija

   

13.15-14.15

Pauza za ručak

   

14.15-16.15

Praktična radionica

Deklaracija kozmetičkog proizvoda: tumačenje informacija koje treba da sadrži

praktični primeri – vežbe, rad u grupi (tumačenje primera kroz interaktivnu diskusiju)

prof. dr Jela Milić

prof. dr Snežana Savić

v. prof. dr Dragana Vasiljević

v. prof. dr Danijela Đukić Ćosić

v. prof. dr Danina Krajišnik

v. prof. dr LJiljana Đekić

doc. dr Milica Lukić

16.15-16.45

Test i evaluacija seminara

   

Satelitski simpozijumi- Kongresna sala hotela Grand

17:00-17:30:ADOC:  Da li vrlo dobro može  da bude  još bolje? , prof. dr Nenad Ugrešić 

17:30-18:00:NELT CO: Fotosenzibilizacija – kako zaštiti I negovati kožu, prof. Ivana BinićPrezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 582 registrovanih učesnika.

                                   

vreme

24.05.-27.05.2018.

mesto održavanja

Hotel Grand
Kopaonik