66. simpozijum

SFUS 2016
66. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Seminar 1.

Racionalna terapija hipertenzije

Rešenje broj: 153-02-1790/2016-01 od 19.05.2016. godine

Evidencioni broj: B 107/16

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa rizicima za nastanak hipertenzije i kako se vrši procena
 2. Pregled racionalne terapije hipertenzije
 3. Važnost primene medicinske nutritivne teraije u lečenju arterijske hipertenzije
 4. Upoznavanje sa značajem primene dijetetskih suplemenata u prevenciji i lečenju

arterijske hipertenzije

5.Povezanost hipertenzije i psihofarmakoloških lekova

PROGRAM Seminara 1.

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Procena rizika I kada otpočeti antihipertenzivnu terapiju

predavanje

 Prof.dr Dragan Lović

9.30-10.00

Nefarmakološka terapija arterijske hipertenzije

predavanje

Prof. dr Branko Jakovljević

10.00-11.00

Diskusija

  

11.00-11.30

Pauza

  

11.30-12.00

Farmakologija antihipertenziva

predavanje

Prof.dr Radica Stepanović Petrović

12.00-12.30

Psihofarmakološki lekovi I hipertenzija

predavanje

Prof. dr Miroslav Savić

12.30-13.30

Diskusija

  

13.30-14.30

Pauza za ručak

  

14.30-15.30

Hipertenzija u svakodnevnoj apotekarskoj praksi

predavanje

rešavanje kliničkih problema

Dipl.farm. spec Nikolina Skorupan

15.30-16.30

Test i evaluacija seminara

  

 

Satelitski simpozijumi- Kongresna sala hotela Mona

17:00-17:30:   NELT: Nesteroidni antiinflamatorni lekovi u sezoni prehlade i gripa, prof. dr Maja Tomić, Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Katedra za farmakologiju

17:30-18:00: SOPHARMA TRADING DOO: Atopijski dermatitis – uzroci, simptomi i lečenje, doc. Dr Svetlana Popadić, specijalista dermatovenerologije                    

15.10.2016.

Seminar 2.

Primena hormona u reproduktivnom periodu žene

Rešenje broj: 153-02-1790/2016-01 od 19.05.2016. godine

Evidencioni broj: B 108/16

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Zablude i nedoumice o hormonskoj kontracepciji
 2. Hormoni koji se koriste za stimulaciju ovulacije
 3. Farmakologija oralnih kontraceptiva
 4. Osnovni mehanizam dejstva urgentne kontracepcije
 5. Najvažnije neželjene reakcije na oralne kontraceptive i interakcije sa drugim lekovima
 6. Upotreba novih terapijskih sistema za hormonsku kontracepciju
 7. Efekti povećanja estrogena u životnoj sredini na zdravlje

PROGRAM Seminara 2.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.45

Hormonska oralna kontracepcija-činjenice i kontroverze

predavanje

Prof. dr Lidija Tasić

9.45-10.30

Protokoli stimulacije ovulacije u in vitro fertilizaciji

predavanje

Prof. dr Eliana Garaleić

10.30-11.30

Diskusija

  

11.30-12.00

Pauza

  

12:00-12:30

Farmakologija hormonske kontraceptive

predavanje

 Prof.dr Nenad Ugrešić

12.30-13.00

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni oralnih kontraceptiva

predavanje

Prof.dr Sandra Vezmar Kovačević

13.00-14.00

Diskusija

  

14.00-15.00

Pauza za ručak

  

15.00-15.30

Farmaceutsko-tehnološki aspekti terapijskih sistema za hormonsku kontracepciju

predavanje

Doc.dr Ljiljana Đekić,

15.30-16.00

Estrogeni u životnoj sredini: rizik po zdravlje ljudi?

predavanje

Prof.dr Vesna Matović

16.00-16.30

Test i evaluacija seminara

  

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 285 registrovanih učesnika.                                 

vreme

13.10.-16.10.2016.