67. simpozijum

SFUS 2017
67. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

 

17:45 Otvaranje 67. Simpozijuma

18:00-19:00: ZEGIN HELTI FUD: Primena dijetetike u svakodnevnom životu, doc dr Ksenija Bošković, Medicinski fakultet Novi Sad

19:00-19:30: IMS AG Representative Office: Trendovi na apotekarskom tržištu Srbije – Upotreba podataka za bolju efikasnost poslovanja apoteka, Igor Lerman, Quintiles IMS

26.05.2017.

Seminar 1.

 Savremeni pristup terapiji ulkusa i gastroezofagusne refluksne bolesti

 

Rešenje broj: 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017. godine

Evidencioni broj: B 5/17

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

  1. Upoznavanje sa simptomima ulkusa
  2. Upoznavanje sa simptomima gastroezofagusne refluksne bolesti
  3. Upoznavanje sa farmakoterapijom ulkusa
  4. Upoznavanje sa farmakoterapijom gastroezofagusne refluksne bolesti
  5. Upoznavanje sa značajem pravilne ishrane i suplementacije u cilju smanjenja rizika bolesti gastrointestinalnog trakta
  6. Upoznavanje sa elementima farmaceutske zdravstvene zaštite u zbrinjavanju pacijenata sa dispepsijom i gastroezofagusnom refluksnom bolešću

PROGRAM SEMINARA1.

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Peptički ulkus i gastroezofagusna refluksna bolest

predavanje

 Prof.dr Dragan Popović

 

9.30-10.00

Lečenje peptičkog ulkusa i gastroezofagusne refluksne bolesti

predavanje

Prof. dr Radica Stepanović Petrović

10.00-10.30

Dijetarne preporuke u smanjenju rizika bolesti gastrointestinalnog trakta

predavanje

Doc.dr Bojana Vidović

10.30-11.00

Diskusija

  

11.00-11.30

Pauza

  

11.30-12.00

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji dispepsije i gastroezofagusne refluksne bolesti

predavanje

Van.prof. Sandra Vezmar Kovačević

 

12.00-14.00

Pristup i zbrinjavanje pacijenata sa gastroezofagusnom refleksnom bolešću

(primeri i iskustvo iz prakse)

radionica

Dipl.farm.spec. Tatjana Milošević 

 

14.00-14.30

Diskusija

  

14.30-15.30

Pauza za ručak

  

15.30-16.30

Pristup i zbrinjavanje pacijenata sa

dispepsijom

(primeri i iskustvo iz prakse)

radionica

Dipl.farm.spec. Tatjana Milošević 

 

16.30-17.00

Test I evaluacija seminara

  

Satelitski simpozijumi- Kongresna sala hotela Grand

17:00-18:00:  HEMOFARM :

  1. Kako savetovati pacijenta sa stomačnim tegobama?, Prof. dr Tomica Milosavljević, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju KCS
  2. FerriMore – lipozomalno gvožđe u prevenciji i tretmanu sideropenijske anemije, Mr ph. spec. Jelena Šteković, Produkt menadžer, Hemofarm
  3. Odabir pravih enzima u funkciji zdravlja i zaštite kože, Nevena Nikolić, Produkt menadžer, Hemofarm

18:00-18:30: NELT CO:

Značaj suplementacije mikronutricijentima i biljnim vlaknima u dečijem uzrastu

Prof. dr Srdjan Pešić, Klinicki farmakolog, Katedra za farmakologiju, Medicinski fakultet Niš

Nutrigen – suplementacija u mladosti, zdravlje u starosti, mr ph Milena Nikolić, Nelt

18:30-19:00: PHARMASWISS: Značaj laboratorijskih testova u ranom otkrivanju i terapiji deficita gvožđa i sideropenijske anemije, Prof.dr  Violeta Dopsaj, KC Srbije, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

19:00.19:30: BERLIN CHEMIE MENARINI: Prostamol® Uno u simptomatskoj terapiji BPH, dr Otaš Durutović, Klinički centar Srbije

19:30-20:00: MYLAN:  Kako pomoći pacijentu sa muskuloskeletnim I degenerativnim bolestima zglobova?, mr sci med dr Stanko Miličković, Institut za ortopedsko hirurške bolesti “Banjica”                   

27.05.2017.

Seminar 2.

Savremeno lečenje inflamatorne bolesti creva i funkcionalnih poremećaja donjeg digestivnog trakta

Rešenje broj: 153-02-489/2017-01 od 03.03.2017. godine

Evidencioni broj: B 3/17

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  farmaceute i farmaceute specijaliste

 

Ciljevi seminara:

1.Upoznavanje sa patofiziologijom i kliničkom prezentacijom inflamatorne bolesti creva (IBC) – ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti

2.Upoznavanje sa savremenom farmakoterapijom IBC

3.Upoznavanje sa konvencionalnim i savremenim pristupima za ciljanu isporuku antiinflamatornih lekova u kolon

4.Upoznavanje sa celijačnom bolešću i bezglutenskom dijetom kao načinom njenog lečenja

5.Upoznavanje sa principima pravilne primene biljnih lekovitih proizvoda u lečenju funkcionalnih poremećaja donjeg digestivnog trakta (sindroma iritabilnog kolona, opstipacije i dijareje druge etiologije)

6.Upoznavanje sa elementima farmaceutske zdravstvene zaštite u zbrinjavanju pacijenata sa opstipacijom i dijarejom

PROGRAM SEMINARA 2.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Kako prepoznati i lečiti pacijenta sa inflamatornim bolestima creva

predavanje

Doc. dr Aleksandra Sokić-Milutinović

9.30-10.00

Savremena terapija inflamatorne bolesti creva

predavanje

Van. prof. dr Aleksandra Novaković

10.00-10.30

Ciljana isporuka antiinflamatornih lekova u kolon: konvencionalni i savremeni pristupi

predavanje

Doc. dr Bojan Čalija

 

10.30-11.00

Diskusija

  

11.00-11.30

Pauza

  

11:30-12:00

Celijačna bolest i bezglutenska ishrana

predavanje

 Prof. dr Ivan Stanković

12.00-12.30

Biljni lekoviti proizvodi kod funkcionalnih poremećaja u digestivnom traktu

predavanje

Van. prof. dr Tatjana Kundaković

12.30-13.00

Diskusija

  

13.00-14.00

Pauza za ručak

  

14.00-16.00

Pristup i zbrinjavanje pacijenata sa

opstipacijom  i dijarejom

(primeri i iskustvo iz prakse)

radionica

Dipl. farm. spec. Jelena Stefanović-Vojinovć

16.00-16.30

Test i evaluacija seminara

  

Satelitski simpozijumi- Kongresna sala hotela Grand

17:00-17:30:  BERLIN CHEMIE MENARINI: Da li je topikalna terapija efikasna u tretmanu oboljenja površinskih vena i zašto?, Doc dr Emilija Raspopović Dubljanin, KCS

17:30-18:00: ATLANTIC BRANDS: Dietpharm: Suplementi u oftalmologiji – kako ih preporučiti, Doc.dr Vesna Jaksic, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

 

18:00-18:30: TAKEDA GmbH:

18.00 – 18.15 Dekslansoprazol: IPP za XXI vek, prof dr Nenad Perišić, Vojnomedicinska Akademija

18.15 – 18.30 Vedolizumab: Selektvina biološka terapija u lečenju IBD,  prof dr Radoje Doder, Vojnomedicinska Akademija

18:30-19:30: NELT CO:

18:30-18:50h Uloga Gaviscon®-a u modernoj terapiji gastroezofagealne refluksne bolesti, Prof. dr Tomica Milosavljević Klinika za gastoenterologiju i hepatologiju, KCS

18:50-19:10h Allegra® – Vaš izbor u borbi protiv alergijskog rinitisa, Ass dr sci. med. Ana Jotić, Klinika za ORL i MFH, KCS

19:10-19:30h Bolesti jetre i Essentiale®, Prof. dr Nikola Milinić, Odeljenje gastroenterologije i hepatilogije, KBC Bežanijska Kosa

19:30-20:00: BOSNALIJEK: Entherofuryl® u terapiji dijareje, Prof.dr Nenad Ugrešić

 

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 626 registrovanih učesnika.

vreme

25.05.-28.05.2017.

mesto održavanja

Hotel Grand
Kopaonik