2. Naučni simpozijum SFUSa

"Farmacija i priroda - kompleksne relacije i međusobni uticaji"

Drugi Naučni simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije sa međunarodnim učešćem Farmacija i priroda - kompleksne relacije i međusobni uticaji

Drage kolege i dragi prijatelji

Savez farmaceutskih udruženja Srbije ove godine organizuje, drugi po redu, Naučni simpozijum sa temom “Farmacija i priroda – kompleksne relacije i međusobni uticaji”.

Priroda predstavlja jedinstvo zemlje, vode i vazduha i svih živih bića. Čovek i sve njegove aktivnosti utiču na život na našoj planeti na različite načine, često kroz grubo narušavanje prirodnih zakonitosti i fine, suptilne povezanosti i međusobnih uticaja sredine i različitih vrsta i oblika živog sveta. Brojne inicijative u toku poslednjih decenija ukazuju da svaka aktivnost čoveka i “sveta ljudi” treba da se posmatra, procenjuje i vrednuje i sa aspekta uticaja na životnu sredinu. Razvoj ekonomije i društva u celini mora biti zasnovan na tehnologijama koje su u saglasju sa prirodom i koje prirodne resurse koriste na organizovan i kontrolisan način koji ne dovodi do devastiranja, narušavanja prirodnih zakonitosti i ekoloških katastrofa.

Internacionalna federacija farmaceuta (FIP) se uključila u ove inicijative i kroz objavljivanje odgovarajućih strateških dokumenata i politike o ekološki održivoj farmaceutskoj praksi koja ukazuje da farmaceuti u različitim oblastima farmaceutskih delatnosti moraju preuzeti odgovornost za smanjenje ekoloških posledica proizvodnje i primene lekova (FIP Green pharmacy practice: Taking responsibility for the environmental impact of medicines).

Za sferu zdravstva, očuvanje i unapređenje zdravlja pojedinca i društva, priroda je važna ne samo kao izvor farmaceutski aktivnih i pomoćnih supstanci, već i kao izvor ideja, problema i rešenja koja su negde skrivena, i najčešće jednostavna, ali ih treba otkriti i razumeti. Od ideje za farmaceutski proizvod, preko razvoja materijala i tehnologija za njihovu proizvodnju, analizu i kontrolu, primene kod različitih populacija pacijenata, do pravilnog odlaganja i uništavanja iskorišćenog i neiskorišćenog materijala i proizvoda, sve je povezano i ima uticaj na zemlju, vodu i vazduh, kao i na sva živa bića na ovoj planeti. Pozivamo vas da razmotrite na koji način vi i vaše aktivnosti u okviru farmaceutske struke, nauke i obrazovanja mogu da utiču na prirodu i glabalna ekološka kretanja. Prijavite radove za ovaj Simpozijum i podelite sa kolegama svoja razmišljanja i iskustva. Kako vaša otkrića i rešenja utiču na svet u kome živimo?

Srdačno,

 • Prof. dr Nada Kovačević, predsednik Naučnog odbora
 • Prof. dr Branislava Miljković,  predsednik Saveza farmaceutskih udruženja Srbije
 • Prof. dr Jelena Parojčić, predsednik Sekcije za farmaceutske nauke SFUS

Prijava sažetaka

Prijava sažetaka za prezentaciju u okviru Poster sekcije omogućena je elektronskim putem preko servisa za onlajn uređivanje časopisa Arhiv za farmaciju dostupnog putem sledećeg linka:

http://aseestant.ceon.rs/index.php/arhfarm

Abstracts submissions – Instructions for Authors

Autor koji šalje sažetak mora se prethodno registrovati u sistemu za onlajn uređivanje časopisa.

Sažeci se pišu na srpskom i engleskom jeziku. Prilozi treba da budu pripremljeni u programu Microsoft Word, u skladu sa priloženim Uputstvom za autore.

Tema prijavljenog rada treba da bude u skladu sa osnovnom temom Simpozijuma. Dobrodošli su radovi iz svih polja farmaceutskih nauka.

Prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u posebnom dodatku/suplementu časopisa Arhiv za farmaciju.

Sa željom da što veći broj prezentacija na ovu aktuelnu temu predstavimo naučnoj i stručnoj javnosti, rok za prijavu sažetaka je produžen do 30. septembra 2021. godine.


Prijava učešća

Registration

Cena kotizacije

 • Kotizacija za učešće na skupu * 12000 RSD
 • Nastavnici i saradnici univerziteta 6000 RSD
 • Studenti doktorskih i specijalističkih studija** 3600 RSD

*članovi SFUS-a ostvaruju popust od 20%

** mlađi od 35 godina (status se dokumentuje kopijom indeksa ili odgovarajućim uverenjem)


Rok za prijavu

Rok za prijavu je 15. oktobar 2021. godine


Organizator

Savez farmaceutskih udruženja Srbije

Naučni odbor

 • Nada Kovačević, predsednik
 • Danica Agbaba
 • Milica Atanacković Krstonošić
 • Bojan Čalija
 • Ivana Drvenica
 • Branislava Miljković
 • Jelena Parojčić
 • Dragana Pavlović

Organizacioni odbor

 • Ivana Aleksić, predsednik
 • Sandra Cvijić
 • Jelena Đuriš
 • Ana Protić
 • Olivera Gordić
 • Milica Drašković
 • Ljuboš Ušjak
 • Stevan Samardžić

Opšte informacije

Mesto održavanja Simpozijuma

Naučno-tehnološki park Beograd, Veljka Dugoševića 54, 11050 Beograd, Srbija

Simpozijum biti organizovan uz strogo poštovanje svih epidemioloških mera.

Ukoliko to situacija bude nalagala, Simpozijum će biti organizovan online, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.

Zvanični jezici Simpozijuma

Srpski i engleski

Kontakt

Naučni odbor    

Savez farmaceutskih udruženja Srbije

Bulevar vojvode Mišića 25, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 2648 385

Faks: +381 11 2648 385

e-mail: office@sfus.rs

Izvršni organizator

SMART TRAVEL PCO

Njegoševa 72 a, 11000 Beograd

Telefoni: +381 11 770 21 84, 770 25 22

Faks: +381 11 244 75 24

e-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs

www.smarttravelpco4.rs

vreme

28. oktobar 2021.