2. Naučni simpozijum SFUSa

"Farmacija i priroda - kompleksne relacije i međusobni uticaji"

Drugi Naučni simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije sa međunarodnim učešćem Farmacija i priroda - kompleksne relacije i međusobni uticaji

Drugi naučni simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije održan je 28. oktobra 2021. godine u konferencijskom centru Naučno-tehnološkog parka Beograd, uz prisutvo više od 60 učesnika.

Tema Simpozijuma je bila „Farmacija i priroda – kompleksne relacije i međusobni uticaji“. U okviru Simpozijuma je održano jedno uvodno predavanje, osam predavanja po pozivu, tri usmena saopštenja i prikazane trideset i dve poster prezentacije. Sažeci radova objavljeni su u Suplement izdanju Arhiva za farmaciju 5/2021.


Uvodno predavanje

Farmacija i priroda – bogatstvo diverziteta

Nada Kovačević, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

Predavanja po pozivu

 

NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENT – A GREEN ALTERNATIVE FOR EXTRACTION AND SEPARATION SCIENCE

Christophe Marčić, Faculté de Pharmacie, Université de Strasbourg

 

„ZELENA” PROIZVODNJA LEKOVA: PRISTUPI I PERSPEKTIVE

Ivana Aleksić, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

ZNAČAJ FARMAKOGENETIKE U SAVREMENOJ MEDICINI I FARMACIJI

Nikola Stefanović, Univerzitet u Nišu – Medicinski fakultet

 

LEKOVI ENDOKRINI OMETAČI U ŽIVOTNOJ SREDINI – PRETNJA PO ZDRAVLJE LJUDI I VODENE VRSTE?

Aleksandra Buha Đorđević, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

„ZELENA” FARMACIJA – PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE FARMACEUTSKE PRAKSE

Marina Odalović, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

MULTIFUNKCIONALNI KOMPOZITI NA BAZI ALGINATNIH HIDROGELOVA ZA POTENCIJALNU PRIMENU U OBLOGAMA ZA RANE

Bojana Obradović, Univerzitet u Beogradu – Tehnološko-metalurški fakultet

 

NOVE STRATEGIJE U RAZVOJU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH RP-HPLC METODA PRIMENOM DETEKTORA NAELEKTRISANJA U AEROSOLU

Biljana Otašević, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

ORGANSKI I PRIRODNI KOZMETIČKI PROIZVODI – KO IMA NAJVIŠE KORISTI OD NJIH?

Dragana Vasiljević, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

Usmena saopštenja

STRUKTURNA KARAKTERIZACIJA PROTEINA ZASTUPLJENIH U KASNOJ FAZI EMBRIOGENEZE IZ BILJKE RAMONDA SERBICA: POTENCIJALNI INHIBITOR AGREGACIJE α-SINUKLEINA

Marija Vidović, Univerzitet u Beogradu – Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI)

 

ARONIJA (ARONIA MELANOCARPA (MICHX.) ELLIOTT) OTPADNI PROIZVOD – OD OTPADNOG MATERIJALA DO FUNKCIONALNIH FARMACEUTSKIH PROIZVODA

Milica Milutinović, Univerzitet u Nišu – Medicinski fakultet

 

PRIMENA NEJONSKIH SURFAKTANATA U EKSTRAKCIJI POLIFENOLA IZ NUSPROIZVODA VINSKE INDUSTRIJE

Darija Sazdanić, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet

 

Nagrade za najbolje poster prezentacije dobile su:

 

  1. Nevena Đajić, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  2. Ana Gledović, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet
  3. Darija Sazdanić, Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet

Pogledajte galeriju fotografija sa Drugog naučnog simpozijuma SFUS

 

vreme

28. oktobar 2021.

mesto održavanja

Naučno-tehnološki park Beograd, Veljka Dugoševića 54
Beograd, Srbija