63. simpozijum

SFUS 2015
63. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

17.30-18.00 Otvaranje 63. Simpozijuma,  prof. dr Vesna Matović

18.00-18.30 ASTRA ZENECA: Inhalaciona terapija – kako poboljšati adherencu?, dr Đorđe Taušan, Klinika za pulmologiju VMA

18.30-19.00 MYLAN: Uloga farmaceuta u rešavanju tegoba varenja, dr Vladimir Gligorijević, gastroenterohepatolog, KBC Zvezdara

19.00-19.30 PFIZER: Koje pacijente lečimo Sermionom,  Prof dr Ljiljana Beslać Bumbaširević, Klinika za neurologiju KCS

12.06.2015.

Kurs 1.

Racionalna upotreba antibiotika – uloga farmaceuta

Rešenje broj: 153-02-1696/2015 od 27.05.2015.

Oznaka kursa: B 152/15

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Kurs je predviđen za farmaceute, farmaceute specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite i farmaceute specijaliste farmakoinformatike i kliničke farmacije

Ciljevi kursa:

  1. Upoznavanje sa podacima o potrošnji antibiotika u Srbiji i o stepenu rezistencije bakterija na antibiotike kod pacijenata u Srbiji u poređenju sa zemljama u Evropi i okruženju.
  2. Polaznici će se iz relevantnih izvora informisati gde se nalazimo kada je ovaj javno zdravstveni problem u pitanju.
  3. Polaznici će dobiti preporuke kako racionalno primenjivati antibiotike u terapijske i profilaktičke svrhe 
  4. Upoznaće se sa značajem primene preporuka iz vodiča za primenu antibiotika u borbi protiv razvoja  antimikrobne rezistencije
  5. Sticanje znanja o ulozi farmaceuta u pravilnoj primeni antibiotika
 

PROGRAM KURSA 1.

Moderator: Vesela Radonjić

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Evaluacija potrošnje antibiotika u Srbiji

predavanje

 Vesela Radonjić

9.30-10.00

Antimikrobna rezistencija-epidemiološki značajan problem.

Kako ga rešiti?

predavanje

 Gorana Dragovac

10.00-10.30

Diskusija

  

10.30-11.00

Pauza

  

11.00-11.30

Vodiči za farmakoterapiju antibioticima : mogu li da nam pomognu u borbi protiv rezistencije

predavanje

Milica Prostran

11.30-12.00

Biofilmske infekcije urinarnog trakta (UTI) – Terapijski pristupi

predavanje

Dušan Đurić

12.00-12.30

Diskusija

  

12.30-14.00

Ručak

  

14.00-15.00

Primena antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

predavanje

Slobodan Janković

15.00-16.00

Uloga farmaceuta u pravilnoj primeni antibiotika

predavanje

Katarina Vučićević

16.30-17.00

Test

 Evaluacija kursa

  

Satelitski simpozijumi

17.00-17.30 PHOENIX: Kradljivci vremena,  Svetlana Nikolić, HR Consultant

17-30-18.00 PROTON  SYSTEM: Da li se ateroskleroza može odložiti? Arteroprotect kao rešenje, Prof. dr Miodrag Ostojić

18.00-18.30 BAYER: Bifonazol – nove mogućnosti u lečenju gljivičnih infekcija, Tatjana Milosević 

18.30-19.00 BERLIN CHEMIE: Nixar u lečenju alergijskog rinokonjuktivitisa i urtikarije, Prof. dr Mirjana Bogić, Klinika za alergologiju i imunologiju KCS

 19.00-19.30 PFIZER: Glaukom-tihi kradljivac vida,  Doc dr Vesna Jakšić, Klinika za očne bolesti, KBC Zvezdara

19.30.-20.00 MYLAN: Mylanova terapijska rešenja u Vašoj apoteci” Apoteka “Logo” Farmanea Mr ph Olga Bogojević

20.00-20.30 ESENSA: Esensa predstavlja novu BURЯA-SUN® kolekciju uz nastup Aleksandre Radović:

Inovativna rešenja za poboljšanje kvaliteta i integriteta kože BURЯA® kozmetika,

Mr ph.spec. Vanja Piperović Mileusnić

Nega i hidratacija kože tokom leta –praktična primena BURЯA-SUN® kozmetike,

dipl.estetičar-kozmetičar Marija Đokić

 

13.06.2015.

Kurs 2.

Znanja, veštine i obrazovanje za savremenu farmaceutsku praksu

Rešenje broj: 153-02-1696/2015 od 27.05.2015.

Oznaka kursa: B 125/15

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

 

Kurs je predviđen za farmaceute, farmaceute specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite i farmaceute specijaliste farmakoinformatike, kliničke farmacije i farmaceutske tehnologije

Ciljevi kursa

1.Predstavljanje aktuelnih smernica i standarda kvaliteta za obrazovanje farmaceuta;

2.Upoznavanje sa pristupom razvoju kurikuluma zasnovanog na kompetencijama kao ishodima učenja;

3.Predstavljanje modela za učenje zasnovano na iskustvu u okviru savremene farmaceutske prakse;

4.Prikaz savremenih trendova i izazova u kontinuiranoj edukaciji farmaceuta;

 

PROGRAM KURSA 2.

Moderator: Ljiljana Tasić

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.40

Profesionalni i akademski standardi za obrazovanje farmaceuta

predavanje

Jelena Parojčić

9.40-10.20

Akademski ishodi zasnovani na profesionalnim kompetencijama farmaceuta

predavanje

Dušanka Karajnović

10.20-10.50

Pauza

  

10.50-11.35

Učenje u realnom radnom okruženju – model za savremenu farmaceutsku praksu

predavanje

Ljiljana Tasić

11:35-12:05

Uloga mentora iz prakse u obrazovanju farmaceuta – mogućnosti i izazovi

predavanje

 Sanja Jović

12.05-12.35

Kontinuirana edukacija farmaceuta danas: izazovi i stremljenja

predavanje

 Dragana Rajković

12.35-13.30

Ručak

  

13.30-15.00

Radionica br. 1: Kompetencije mentora iz prakse: kako ih steći i razvijati

vežbe

Dušanka Karajnović, Dragana Jocić,

Marina Odalović

15.00-16.30

Radionica br. 2: Motivacija za profesionalni razvoj: lični pokretači i okruženje

vežbe

 Valentina Marinković,  Danijela Đukić Ćosić,  Jasmina Arsić

16.30-17.00

Test i evaluacija

  

 

Satelitski simpozijumi

17.00-18.00 IVANČIĆ I SINOVI: Probiotici u prevenciji i terapiji – budućnost je već počela!

Prof. dr Tomica Milosavljević, Klinika za gastroenterologiju KCS / Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Brend u funkciji uspešnog poslovanja apoteke, Prof. dr Saša Veljković, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

18.00-18.30 BERLIN CHEMIE Mezym – digestivni enzimi u terapiji poremećaja egzokrine funkcije pankreasa, Prof. dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju KCS

18.30-19.00 PFIZER: Da li su originalni i generički lekovi baš uvek isti?  Prof dr Srdjan Pešić, Institut za farmakologiju, Medicinski fakultet Niš

 

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 510 registrovanih učesnika.

 

vreme

11.06.-14.06.2015.

mesto održavanja

Konaci
Kopaonik