SFUS

Publikacije

Publikacija

Magistralne formule MF 2008

Cena: 2.500 RSD 1200 RSD

Specijlani popust za kupovinu više primeraka

 

Stručni priručnik za farmaceute u apotekama, koji pruža više podataka i praktičnih uputstava o izradi magistralnih i galenskih lekova/preparata, koji su zastupljeni u farmakoterapijskoj praksi. Na
predlog Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Ministar zdravlja je Rešenjem br. 515-04-2080/2008-05, od 30. septembra 2008. godine, Rešenjem o dopuni Rešenja br. 515-01-847/2014-01, od 19. juna 2014, Rešenjem o izmeni
 Rešenja o utvrđivanju magistralnih formula br. 515-01-02293/2021-06, od 04, oktobra 2021. godine, utvrdio Magistralne formule. OVDE možete pročitati REŠENJE.

 

Obrazac

Knjiga narkotika

Cena: 1.800 RSD

 

Dimenzije: 24×34 cm

Obrazac

Knjiga analize farmaceutskih hemikalija 

Cena: 1.700 RSD

Dimenzije: 21×30 cm 

 

Obrazac

Knjiga evidencije recepata

Cena: 1.700 RSD  

 

Dimenzije: 24×34 cm

Naručivanje publikacija

- samo za pravna lica -