SFUS

Publikacije

Publikacija

Magistralne formule MF 2008

Cena: 2.500 RSD

 

Stručni priručnik za farmaceute u apotekama, koji pruža više podataka i praktičnih uputstava o izradi magistralnih i galenskih lekova/preparata, koji su zastupljeni u farmakoterapijskoj praksi. Na predlog Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, Ministar zdravlja je rešenjem br. 515-04-2080/2008-05, od 30. septembra 2008. godine, utvrdio Magistralne formule.

Priručnik

Priručnik za stažere diplomirane farmaceute

Cena: 1.650 RSD

Drugo izdanje donosi potpunije obrađen pristup uloge farmaceuta u apoteci. 
Autori: Nataša Nikolić i Marija Stijović, Recenzent: prof. dr Bogdan Bošković 

Priručnik za stažere diplomirane farmaceute pruža mladim farmaceutima na stažu u apoteci stručnu podršku da što brže i efikasnije ovladaju znanjima neophodnim u radu sa pacijentima.

Obrazac

Knjiga analize farmaceutskih hemikalija

Cena: 410 RSD

Dimenzije: 21×30 cm

Obrazac

Knjiga evidencije recepata

Cena: 561 RSD

Dimenzije: 24×34 cm

Obrazac

Knjiga narkotika

Cena: 662 RSD

Dimenzije: 24×34 cm

Naručivanje publikacija