65. simpozijum

SFUS 2016
65. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Kurs 1.

Primena lekova u trudnoći I tokom dojenja

Rešenje broj: 153-02-509/2016-01 od 03.03.2016.

Oznaka kursa: B 2/16

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 11

Kurs je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste


Ciljevi kursa:

 1. Upoznavanje sa problemima patološke trudnoće
 2. Upoznavanje sa specifičnim razlikama u farmakokinetičkim procesima u toku trudnoće
 3. Upoznavanje sa farmakoterapijom hipertenzije u trudnoći i tokom perida dojenja
 4. Upoznavanje sa farmakoterapijom dijabetesa i bolesti štitaste žlezde u trudnoći i tokom perioda dojenja
 5. Upoznavanje sa bezbednom primenom biljnih lekovitih proizvoda u trudnoći i tokom perioda dojenja
 6. Upoznavanje sa značajem pravilne ishrane i suplementacije u trudnoći i periodu dojenja
 

PROGRAM KURSA 1.

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Fiziološke promene u trudnoći i problemi patološke trudnoće

predavanje

 dr sc Vesna Mandić

9.30-10.00

Lečenje hipertenzije u trudnoći

predavanje

Prof. dr Radica Stepanović Petrović

10.00-10.30

Dijabetes melitus i bolesti štitaste žlezde: izazovi lečenja u trudnoći i dojenju          

 

Prof. dr Miroslav Savić

10.30-11.00

Pauza

   

11.00-11.30

Klinički značaj farmakokinetičkih karakteristika lekova za primenu u trudnoći i periodu dojenja

predavanje

Doc. dr Katarina Vučićević

11.30-12.00

Značaj pravilne ishrane i suplementacije u trudnoći i periodu dojenja  

predavanje

Prof. dr Slađana Šobajić

12.00-12.30

Aktuelni stavovi o primeni biljnih lekovitih proizvoda u trudnoći i tokom perioda dojenja

predavanje

Prof.dr Silvana Petrović

12.30-13.00

Diskusija

   

13.00-14.00

Pauza za ručak

   

14.00-16.00

Racionalna primena lekova u trudnoći i tokom dojenja

(primeri i iskustvo iz prakse)

radionica

Dipl.farm.spec. Jasna Urošević

16.00-16.30

Test I evaluacija kursa

   

 

Satelitski simpozijumi

17:00-17:30:  PHOENIX PHARMA: Najnovija saznanja o Lajmskoj bolesti, prim. mr sc.med. dr Violeta Rakić, spec.epidemiologije

17:30-18:00: LES LABORATORIES SERVIER: Venska oboljenja – Od estetskog problema do terapijskih rešenja, Akademik, prof. dr Đorđe Radak, Klinika za vaskularnu hirurgiju, IKVB Dedinje

18:00-18:30: BGP PRODUCTS SWITZERLAND GmbH: Uloga farmaceuta u rešavanju digestivnih problema, mr ph Jelena Milošević, Apoteka Kragujevac

18:30-19:00: AMICUS SRB: Alternativa prirodnoj ishrani odojčadi, Prof dr Nedeljko Radlović, dr Milena Novaković

 

28.05.2016.

Kurs 2.

Savremeno lečenje osteoartritisa

Rešenje broj: 153-02-509/2016-01 od 03.03.2016.

Oznaka kursa: B 3/16

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 11


Kurs je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi kursa

 1. Upoznavanje sa patogenezom i kliničkom slikom osteoartritisa
 2. Pregled savremene terapije osteoartritisa
 3. Upoznavanje sa biljnim lekovitim proizvodima za ublažavanje bola kao simptoma kod osteoartritisa
 4. Upoznavanje sa načinom ishrane i mogućim dijetetskim suplementima u prevenciji osteoartritisa
 5. Predstavljanje farmaceutskih oblika nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL) sa unapređenom efikasnošću i bezbednošću, koji se primenjuju u terapiji osteoartritisa
 6. Upoznavanje sa konceptom pružanja farmaceutske zdravstvene zaštite u pacijenata sa osteoartritisom

PROGRAM KURSA 2.

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.30

Patogeneza i klinička prezentacija osteoartritisa

predavanje

Prof. dr Nemanja Damjanov

9.30-10.00

Novine u lečenju osteoartritisa

predavanje

Prof. dr Radica Stepanović-Petrović

10.00-10.30

Savremeni farmaceutski oblici nesteroidnih antiinflamatornih lekova sa unapređenom efikasnošću i bezbednošću

predavanje

Doc. dr Sandra Cvijić

10.30-11.00

Diskusija

   

11.00-11.30

Pauza

   

11:30-12:00

Biljni lekoviti proizvodi za ublažavanje bola kao simptoma osteoartritisa

predavanje

 Dr sc Zoran Maksimović

12.00-12.30

Ishrana i suplementacija u prevenciji osteoartritisa

predavanje

Doc. dr Bojana  Vidović

12.30-13.00

Diskusija

   

13.00-14.00

Pauza za ručak

   

14.00-16.00

Terapija

osteoartritisa u svakodnevnoj apotekarskoj praksi

radionica

Dipl. fram. spec Slavica Jeremić

16.00-16.30

Test i evaluacija kursa

   

 

Satelitski simpozijumi

17:00-17:30: PROTON  SYSTEM: Bulardi® i Flobian® u kliničkoj praksi, Prof. dr Miodrag N. Krstić, Klinika za gastroenterologiju, KCS, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

17:30-18:00: RICHTER GEDEON NYRT:

Kako napraviti izbor u moru antireumatika? prof.dr Nada Vujasinović – Stupar, Institut za reumatologiju, Beograd

Gynofort® – pravi lek, na pravom mestu – u pravo vreme, prof. dr Suzana Otašević, Institut za zaštitu zdravlja Niš

18:00-18:30: BGP PRODUCTS SWITZERLAND GmbH: Uloga farmaceuta u preporuci NSAIL-a, da li su svi isti? Dipl.farm.spec Tatjana Milošević, Apoteka Melem, Šabac

18:30-18:50: NELT CO: prof dr Srđan Pešić, Medicinski fakultet u Nišu;

18:50-19:10: NELT CO: prof dr Vesna Brzački, Klinika za gastroenterologiju, KC Niš

19:10-19:30: NELT CO: dr sci med Miloš Filipović, Zavod za plućne bolesti i tuberkulozu, Niš


Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 587 registrovanih učesnika.

vreme

26.05.-29.05.2016.

mesto održavanja

Hotel Grand
Kopaonik