7. kongres farmaceuta Srbije

SFUS 2018
"Medicinska sredstva u Srbiji – aktuelna situacija i perspektive" i "Farmakogenetika i genska terapija" akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije
(odluke broj B-60/18; B-72/18, B-73/18 i B-100/18 redom).

U organizaciji Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, a u saradnji sa Unverzitetom u Beogradu – Farmaceutskim fakultetom u Beogradu će se od 10. do 14. oktobra 2018. godine održati VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem.

Kongres farmaceuta Srbije, sada vec tradicionalno, predstavlja priliku da se na istom mestu okupe farmaceuti i drugi stručnjaci koji se bave različitim oblastima farmaceutske nauke i prakse, kako u zemlji, tako i širem regionu. Želja nam je da u okviru predstojećeg Kongresa zajedno potražimo odgovore na pitanja kako vidimo budućnost farmacije i kako da se, kao profesija i kao pojedinci, pripremimo za izazove koji nam predstoje.

Program Kongresa obuhvatiće aktuelne i zanimljive teme sa ciljem da predstavljeni rezultati naučnih istraživanja istaknutih predavača iz zemlje i inostranstva doprinesu kontinuiranom unapređenju profesionalne prakse, zdravlja i opšte dobrobiti pacijenata.

Kongres, kao i predkongresni simpozijumi “Implementacija smernica za razvoj bolničke farmacije”, “Medicinska sredstva u Srbiji – aktuelna situacija i perspektive” i “Farmakogenetika i genska terapija” akreditovani su od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije (odluke broj B-60/18; B-72/18, B-73/18 i B-100/18 redom).

Pozivamo vas da svojim ucešćem doprinesete radu i uspehu ovog skupa.

Ovde možete preuzeti

vreme

10 - 14. oktobar 2018.

mesto održavanja

Hotel Crowne Plaza
Beograd