62. simpozijum

SFUS 2014
62. simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

12.06.2014.

17.30-18.00 Otvaranje 62. Simpozijuma i najava VI kongresa farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, prof. dr Ivanka Miletič i prof. dr Vesna Matović

18.00-18.30 ELI LILY: Zivot bez erektilne disfunkcije, prof. dr Aleksandar Vuksanović, Klinika za urologiju, Klinički centar Srbije

18.30-19.00 RICHTER GEDEON: Gynofort®- inovativna tehnologija u lečenju vulvovaginalne kandidijaze, asist. dr sci. Marija Milić

 

13.06.2014.

Kurs 1.

Razvoj i kvalitet farmaceutskih usluga u zdravstvu Srbije

Rešenje broj: 153-02-535/2014-01 od 3.03.2014.

Oznaka kursa: 58/14

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 11

 

Kurs je akreditovan za farmaceute, farmaceute specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite i farmaceute specijaliste farmakoinformatike

 

 

Ciljevi kursa:

  1. razvoj farmaceutskih usluga kao deo savremenog poslovanja apoteke
  2. nacionalni okvir za procenu  kompetencija u farmaciji i načini procene
  1. razvoj novih usluga u bolničkoj farmaciji
  2. razvoj farmaceutske usluge u odabiru dijetetskih proizvoda
  3. dijetetski proizvodi –promocija zdravlja i smanjenje rizika od hroničnih nezaraznih bolesti

 

 

PROGRAM KURSA 1.

Moderator: Svetlana Stojkov

 

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.45

Razvoj farmaceutskih usluga u apoteci-izazov za savremeno poslovanje

predavanje

Sanja Jović

9.45-10.30

  Kompetentnost farmaceuta kao preduslov kvaliteta farmaceutske usluge

 

predavanje

Svetlana Stojkov

 

10.30-11.00

Pauza

 

  

11.00-11.45

Uloga i kompetencije bolničkog farmaceuta – mogući pravci razvoja

 

predavanje

Mirjana Antunović

 

11.45-12.30

Dijetetski proizvodi u promociji zdravlja-uloga farmaceuta

predavanje

Brižita Đorđević

 

12.30-13.00

Diskusija

  

13.00-14.00

Pauza za ručak

  

14.00- 16.30

Deklaracije dijetetskih proizvoda i moguće interakcije

Procena i samoprocena kompetencija- primeri primene Nacionalnog okvira za procenu kompetencija

radionice

Brižita Đorđević

Svetlana Stojkov

Sanja Jović

16.30-17.00

test

Evaluacija kursa

 

  

 

Satelitski simpozijum

17.00-17.30 TAKEDA GMBH: Smernice za farmaceute:savremena terapija poremećaja gornjeg GIT-a  prof. dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije; prof. dr Branislava Miljković, Katedra za farmakokinetiku I kliničku farmaciju, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

17-30-18.00 BERLIN-CHEMIE MANARINI: Nobel (otmeni) organ,  prof dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju I hepatologiju, Klinički centar Srbije

18.00-18.30 BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA:  Bisolvon u 21.veku, prof. dr Branimir Nestorović, Univerzitetska dečija klinika

18.30-19.00 IVANČIĆ I SINOVI: Funkcionalne bolesti digestivnog  trakta – kako savetovati pacijenta koji ima stomačne tegobe, prof. dr Miodrag Krstić, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, Klinički centar Srbije

Probiotici Ivančić i sinovi – kako stomak kaže…, Mr ph. Nenad Milivojević, Marketing manager Ivančić i sinovi

19.00-19.30 PHOENIX: Višekanalne strategije u farmaceutskom biznisu, dr  Dragan Stojković, Ekonomski fakultet

 

14.06.2014.

Kurs 2. 

Farmaceutske usluge – zdravstvena, društvena I ekonomska odgovornost

Rešenje broj: 153-02-535/2014-01 od 3.03.2014.

Oznaka kursa: 30/14

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Kurs je akreditovan za farmaceute, farmaceute specijaliste farmaceutske zdravstvene zaštite i farmaceute specijaliste farmakoinformatike

 

 

Ciljevi kursa

  1. Upoznavanje sa pojmom i strukturom farmaceutskih usluga
  2. Upoznavanje sa pojmom kompetencije farmaceute i načinima za razvoj kompetencija
  3. Upoznavanje sa ulogom farmaceuta u javnom zdravlju
  4. Upoznavanje sa pojmom socijalna farmacija i društvena odgovornost farmaceuta
  5. Analiza ekonomskog uticaja na savremeno poslovanje farmaceuta

PROGRAM KURSA 2.

Moderator: Dušanka Krajnović

Satnica

Tema

Metod obuke*

Predavač

9.00-9.45

Farmaceutske usluge: šta, kada i kako?

predavanje

Ljiljana Tasić,

Valentina Marinković

09.45-10.30

Performanse i kompetencije farmaceuta za kvalitetne usluge

 

predavanje

Dušanka Krajnović, Ivana Tadić

10.30-11.00

Pauza

  

11.00-11.45

Socijalna farmacija, marketing javnog zdravlja i društvena odgovornost farmaceuta

 

predavanje

Ivana Tadić,  Marina Odalović,  Dušanka Krajnović

11.45-12.30

Ekonomske implikacije savremenog poslovanja  u apoteci

predavanje

 Dragana Lakić,  Valentina Marinković

12.30-13.30

Pauza za ručak

  

13.30-15.00

Radionica br. 1: Indikatori kvaliteta farmaceutskih usluga (primeri i prakse)

vežbe

Sanja Jović, Ivana Popović

15.00-16.30

Radionica br. 2: Novi model marketinga proizvoda i usluga u apoteci

vežbe

Svetlana Vuksanović  -Pintar, Dragana Jocić, Velibor Ilić

 

Satelitski simpozijumi

17.00-17.30 ASTRAZENECA: Inhalatorna terapija – adekvatni saveti za pacijente, Dr Dejan Žujović, Gradski zavod za plućne boleti i tuberkulozu, Beograd

17.30-18.00 PHARMASWISS: Sastojci i efekti masnih/ emolijentnih kremova za suvu i kožu sa ekcemom- savremeni stavovi, prof dr Gordana Vuleta, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

18.00-18.30 PHARMASWISS: Zineryt® – mesto u topikalnoj terapiji akni, doc. dr Željko Mijušković, Vojnomedicinska Akademija, Klinika za kožne i polne bolesti

18.30-19.00 NELT: Nurofen® u terapiji tenzione glavobolje, doc. dr Maja Tomić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

19.00-19.30 ABBOTT: Šta farmaceut treba da zna o nesteroidnim antiinflamatornim lekovima?

prof. dr Radica Stepanović-Petrović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu

 

 

Prezentacije predavanja su objavljene na CD-u.

Simozijumu je prisustvovalo 659 registrovanih učesnika.

vreme

12.06.-15.06.2014.