Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS) započeo je novi projekat pod nazivom “Zdravlje u 5 minuta” u formi kratkih edukativnih filmova namenjenih opštoj i stručnoj javnosti. Cilj je da javnost dobije proverene informacije, zasnovane na dokazima, koje se tiču zdravlja, kroz formu saveta u trajanju do pet minuta.

Pored zdravstvenog prosvećivanja opšte javnosti i društvene odgovornosti, SFUS želi da utiče na vraćanje poverenja javnosti u zdravstvene autoritete, što je od izuzetnog značaja u periodu pandemije COVID-19.