SFUS

Članstvo

Prednosti članstva

  • Postajete član jednog od najstarijih evropskih udruženja
  • Besplatno korišćenje platforme za on-line edukacije (akreditovane od strane Zdravstvenog saveta)
  • Besplatno pristupanje vebinar-ima – na platformi SFUS-a
  • 30% popusta prilikom učešća na kongresima i simpozijumima u organizaciji SFUS-a
  • Stručno usavršavanje u okviru rada sekcija, simpozijuma i kongresa
  • Iznajmljivanje sale i opreme SFUS-a za organizovanje prezentacija i drugih skupova
  • Mogućnost da konkurišete za priznanja i dodelu naziva Primarijus
 
 

Savez farmaceutskih udruženja Srbije je stručno udruženje u koje se dobrovoljno učlanjuju diplomirani farmaceuti sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije.

Instrukcije za uplatu članarine

Nakon što popunite formular, molimo Vas da izvršite uplatu godišnje članarine, u iznosu od 3.000 dinara (od 01.01.2024.), na poslovni račun 205-14830-24, sa pozivom na broj 02-014406.

Po prijemu pristupnice i uplate, kontaktiraćemo Vas e-mailom ili telefonom, i obavestićemo Vas o statusu Vaše članarine. 

Primer pravilno popunjene uplatnice možete da pogledate OVDE. 

 

 

Registracija - Postanite član

Da biste postali član Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, molimo popunite formular pristupnice. 

Lični podaci

Poslovni podaci

Popunjavanjem prijave za programe kontinuiranu edukaciju stručne sastanke koje organizuje Savez farmaceutskih udruženja Srbije SFUS, PRISTAJETE na korišćenje ovih podataka samo u svrhu organizacije programa kontinuiranu edukacije i obaveštavanje o aktivnostima Saveza. Podaci se tretiraju kao strogo poverljivi. Pristup informacijama imaju samo zaposleni generalni sekretar i tehnički sekretar Saveza. U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka, podaci ovde prikupljeni se nikada neće prosleđivati trećim licima u bilo koje svrhe. U bilo kom trenutku možete tražiti dodatne informacije, uvid u Vaše lične podatke i obustavu obrade i brisanje Vaših ličnih podataka.

Polja obeležena sa * su obavezna.

ŠTA ČLANOVI GOVORE