SFUS

Sekcije

Sekcije Saveza farmaceutskih udruženja Srbije su: Sekcija za apotekarsku delatnosti, Sekcija za bolničku farmaciju, Sekcija za istoriju farmacije, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju, Sekcija za medicinsku biohemiju, Sekcija za dijetetiku i sanitarnu hemiju, Sekcija za toksikološku hemiju, Sekcija za farmakoterapiju, Sekcija za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju, Sekcija za ispitivanje i kontrolu lekova, Sekcija za farmakoekonomiju, Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, Sekcija za farmaceutske nauke, Sekcija za regulativu u farmaciji.

Sekcija za apotekarsku delatnost

Mag.farm.spec. Mirjana Marković
AU Galena lab, Južni bulevar 38, 11000 Beograd
Tel: +381 63 329902
e-mail: mira.markovic@galenalab.rs

Sekcija za bolničku farmaciju

Dr sci. med. Nenad Miljković, specijalista kliničke farmacije i evropskog javnog zdravlja
Institut za ortopedsko-hirurške bolesti “Banjica”
Mihaila Avramovića 28, 11040 Beograd
Tel: +381 11 7671986
e-mail: nenad.hedren@gmail.com

Sekcija za istoriju farmacije

Prof.dr Dušanka Krajnović
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel:+381 11 3951383
e-mail: dusica.krajnovic@pharmacy.bg.ac.rs

 

Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju

Prof. dr Tatjana Kundaković – Vasović

Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd

Tel: +381 11 3951 351
e-mail: tatjana.kundakovic@pharmacy.bg.ac.rs

Sekcija za medicinsku biohemiju

Prof.dr Violeta Dopsaj
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951 399
e-mail: violeta.dopsaj@pharmacy.bg.ac.rs

Sekcija za dijetetiku i sanitarnu hemiju

Prof.dr Slađana Šobajić
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951 326
e-mail: sladjana.sobajic@pharmacy.bg.ac.rs

 

Sekcija za toksikološku hemiju

Prof.dr Zorica Bulat
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951-252
e-mail: zorica.bulat@pharmacy.bg.ac.rs 

Sekcija za farmakoterapiju

Dipl. farm. spec Milan Tomić
Klinički centar Srbije

Telefon: +381 69 3556124
e-mail: lane.tomic@gmail.com

 

 

Sekcija za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju

Prof.dr Snežana Savić
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951366;
e-mail: snexs@pharmacy.bg.ac.rs

Sekcija za ispitivanje i kontrolu lekova

Prof.dr Anđelija Malenović
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951333
e-mail: andja@pharmacy.bg.ac.rs 

Sekcija za farmakoekonomiju

Mr.sc.pharm Tanja Novaković
ZEM Solutions d.o.o., Beograd,
Tel: +381 63 325 998
e-mail: tanja@zem-solutions.com
www.farmakoekonomija.org

Sekcija za farmaceutsku zdravstvenu zaštitu

Prof.dr. Branislava Miljković
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 395 1382
e-mail: branislava.miljkovic@pharmacy.bg.ac.rs

Sekcija za farmaceutske nauke

Prof.dr Jelena Parojčić
Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet
Vojvode Stepe 450, 11221 Beograd
Tel: +381 11 3951 363
e-mail: jelena.parojcic@pharmacy.bg.ac.rs 

Sekcija za regulativu u farmaciji

Mag. farm. spec Tijana Momirov
Beohem-3 d.o.o. Trstenjakova 9, 11090 Beograd
Tel: +381 63 312 692
e-mail: momirov.tijana@gmail.com