72. Simpozijum SFUS

BESPLATNO UČEŠĆE ZA ČLANOVE 2021.


PREUZMITE FINALNI PROGRAM


Print


Envelope


Share-alt

72. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije održan je 9. i 10. jula 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Amfiteatar 2.

Tradicionalno okupljanje i kvalitetna edukacija, obeležili su i ovaj simpozijum, a posle duge pauze, ponovo smo se okupili!

Seminar 1.- 09.07.2021.

Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceut treba da zna?

Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.

Evidencioni broj: B-9/21

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa etiologijom i kliničkom slikom i lečenjem najčešćih oboljenja oka;
 2. Pregled savremene farmakoterapije bolesti mrežnjače sa fokusom na lekove koji suprimiraju efekte vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEFG);
 3. Upoznavanje sa značajem i ulogom ishrane i dijetarnim intervencijama u očuvanju zdravlja oka;
 4. Upoznavanje sa konvencionalnim i savremenim pristupima razvoju formulacije oftalmoloških preparata;
 5. Upoznavanje sa formulacionim aspektima preparata za održavanje kontaktnih sočiva i osposobljavanje za izbor pogodnih preparata za održavanje kontaktnih sočiva u zavisnosti od stanja oka i potreba pacijenat;.
 6. Osposobljavanje za savetovanje i obučavanje pacijenata za pravilnu primenu i čuvanje topikalnih oftalmoloških preparata i kontaktnih sočiva.
Satnica Tema Metod obuke Predavač
09:00 –09:30 Kako prepoznati i lečiti očna oboljenja predavanje Vanr. prof. Dr Miroslav Knežević
09:30 – 10:00 Lekovi u terapiji bolesti mrežnjače predavanje Prof. dr Miroslav Savić
10:00 – 10:30 Uloga ishrane i suplementacije u održavanju zdravlja oka predavanje Prof. dr Slađana Šobajić
10:30 – 11:00 Diskusija
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:00 Farmaceutsko-tehnološki aspekti preparata za oči predavanje Vanr. prof. dr Danina Krajišnik
12:00 – 12:30 Kontaktna sočiva i preparati za kontaktna sočiva – šta farmaceut treba da zna? predavanje Vanr. prof. dr Dragana Vasiljević
12:30 – 13:00 Diskusija
13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 16:00 Oftalmološke bolesti i tegobe – kako farmaceut u apoteci može da pomogne? radionica Moderator: Dipl. farm. spec.

Tatjana Milošević Učesnici: svi predavači

16:00 –16:30 Test i evaluacija seminara

 

10.07.2021.

Seminar 2.- 10. 07. 2021.

Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji

Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.

Evidencioni broj: B-8/21

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa etiologijom i kliničkom slikom najčešćih infekcija respiratornog trakta (IRT) u pedijatrijskoj populaciji;
 2. Upoznavanje sa principima racionalne upotrebe antibiotika i lekova za ublažavanje simptoma IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 3. Upoznavanje sa biljnim lekovitim proizvodima (BLP) za ublažavanje simptoma IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 4. Upoznavanje sa specifičnostima farmakokinetike lekova u pedijatrijskoj populaciji i pravilnim doziranjem lekova koji se koriste u lečenju IRT u ovoj populaciji;
 5. Upoznavanje sa odgovarajućim farmaceutskim oblicima lekova koji se koriste u lečenju IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 6. Upoznavanje sa ulogama farmaceuta u savetovanju roditelja/staratelja pedijatrijskih pacijenata sa IRT.
Satnica Tema Metod obuke Predavač
09:00 –09:30 Akutne respiratorne infekcije kod dece predavanje Asist. dr Aleksandar Sovtić
09:30 – 10:00 Lekovi za ublažavanje simptoma respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji predavanje Van. prof. dr Maja Tomić
10:00 – 10:30 Biljni lekoviti proizvodi za ublažavanje simptoma respiratornih infekcija u dece predavanje Prof. dr Tatjana Kundaković-Vasović
10:30 – 11:00 Diskusija
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:00 Značaj farmakokinetike u doziranju lekova kod pedijatrijskih pacijenata predavanje Van. prof. dr Katarina Vučićević,

Doc. dr Marija Jovanović

12:00 – 12:30 Izbor farmaceutskih oblika lekova za lečenje respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji predavanje Van. prof. dr Sandra Cvijić
12:30 – 13:00 Diskusija
13:00 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 16:00 Uloga farmaceuta u savetovanju roditelja/staratelja dece sa respiratornim infekcijama radionica Moderator: Dipl. farm. spec.

Tatjana Milošević Učesnici: svi predavači

16:00 –16:30 Test i evaluacija seminara

SATELITSKI SIMPOZIJUMI:

Petak, 9. jul :

Oralna antikoagulantna terapija u svetlu najnovijih smernica i dokaza
Prof. dr Aleksandar Nešković, KBC Zemun,u organizaciji kompanije PFIZER

Suplementacija u vreme kovida; U pravo vreme, na pravom mestu
Prof. dr Srđan Pešić, klinički farmakolog, Medicinski fakultet Niš, u organizaciji kompanije PHARMASWISS

Subota, 10. jul:

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni probiotskih preparata
Prof. dr Branislava Miljković,
Farmaceutski fakultet Beograd
Bulardi® – zlatni standard u prevenciji i lečenju svih oblika dijareja
Prof. dr Miodrag Krstić,
Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju, UKCS, u organizaciji kompanije ABELA PHARM

Olynth – primena nazalnih dekongestiva u pedijatrijskoj populaciji
Doc. dr Ivan Baljošević, specijalista otorinolaringolog,
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić”, u organizaciji kompanije NELT

Izlagači i prijatelji simpozijuma:

PharmaSwiss, Abela Pharm, Nelt, OMNIMedical, Galena Lab, Actavis, BGB Italiana, Vichy Laboratories, Pfizer i Hemofarm AD.

vreme

09.-10.07.2021.

mesto održavanja

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Amfiteatar 2.