72. Simpozijum SFUS

SFUS 2021
Vreme je da se ponovo okupimo!

72. Simpozijum Saveza farmaceutskih udruženja Srbije održaće se 9. i 10. Jula 2021. godine na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Amfiteatar 1.

Tradicionalno okupljanje i kvalitetna edukacija, obeležja su naših simpozijuma, a posle duge pauze, vreme je za nova znanja i nova druženja!

PROGRAM SIMPOZIJUMA:

72. simpozijum

09.- 10.07.2021.

Beograd, Univerzitet u Beogradu Farmaceutski fakultet Amfiteatar 1

09.07.2021.

Seminar 1.

Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceut treba da zna?

Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.

Evidencioni broj: B-9/21

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa etiologijom i kliničkom slikom i lečenjem najčešćih oboljenja oka;
 2. Pregled savremene farmakoterapije bolesti mrežnjače sa fokusom na lekove koji suprimiraju efekte vaskularnog endotelnog faktora rasta (VEFG);
 3. Upoznavanje sa značajem i ulogom ishrane i dijetarnim intervencijama u očuvanju zdravlja oka;
 4. Upoznavanje sa konvencionalnim i savremenim pristupima razvoju formulacije oftalmoloških preparata;
 5. Upoznavanje sa formulacionim aspektima preparata za održavanje kontaktnih sočiva i osposobljavanje za izbor pogodnih preparata za održavanje kontaktnih sočiva u zavisnosti od stanja oka i potreba pacijenat;.
 6. Osposobljavanje za savetovanje i obučavanje pacijenata za pravilnu primenu i čuvanje topikalnih oftalmoloških preparata i kontaktnih sočiva.

PROGRAM SEMINARA  1.

SatnicaTemaMetod obukePredavač
09:00 –09:30Kako prepoznati i lečiti očna oboljenjapredavanjeVanr. prof. Dr Miroslav Knežević
09:30 – 10:00Lekovi u terapiji bolesti mrežnjačepredavanjeProf. dr Miroslav Savić
10:00 – 10:30Uloga ishrane i suplementacije u održavanju zdravlja okapredavanjeProf. dr Slađana Šobajić
10:30 – 11:00Diskusija
11:00 – 11:30Pauza
11:30 – 12:00Farmaceutsko-tehnološki aspekti preparata za očipredavanjeVanr. prof. dr Danina Krajišnik
12:00 – 12:30Kontaktna sočiva i preparati za kontaktna sočiva – šta farmaceut treba da zna?predavanjeVanr. prof. dr Dragana Vasiljević
12:30 – 13:00Diskusija
13:00 – 14:00Pauza za ručak
14:00 – 16:00Oftalmološke bolesti i tegobe – kako farmaceut u apoteci može da pomogne?radionica

Moderator: Dipl. farm. spec.

Tatjana Milošević Učesnici: svi predavači

16:00 –16:30Test i evaluacija seminara

10.07.2021.

Seminar 2.

Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji

Rešenje broj: 153-01-00071/2021-01 od 01.03.2021.

Evidencioni broj: B-8/21

Broj bodova za učesnike: 6

Broj bodova za predavače: 12

Seminar je predviđen za  lekare, farmaceute i farmaceute specijaliste

Ciljevi seminara:

 1. Upoznavanje sa etiologijom i kliničkom slikom najčešćih infekcija respiratornog trakta (IRT) u pedijatrijskoj populaciji;
 2. Upoznavanje sa principima racionalne upotrebe antibiotika i lekova za ublažavanje simptoma IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 3. Upoznavanje sa biljnim lekovitim proizvodima (BLP) za ublažavanje simptoma IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 4. Upoznavanje sa specifičnostima farmakokinetike lekova u pedijatrijskoj populaciji i pravilnim doziranjem lekova koji se koriste u lečenju IRT u ovoj populaciji;
 5. Upoznavanje sa odgovarajućim farmaceutskim oblicima lekova koji se koriste u lečenju IRT u pedijatrijskoj populaciji;
 6. Upoznavanje sa ulogama farmaceuta u savetovanju roditelja/staratelja pedijatrijskih pacijenata sa IRT.

 

PROGRAM SEMINARA 2.

SatnicaTemaMetod obukePredavač
09:00 – 09:30Akutne respiratorne infekcije kod decepredavanjeAsist. dr Aleksandar Sovtić
 09:30 –10:00Lekovi za ublažavanje simptoma respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populacijipredavanjeVan. prof. dr Maja Tomić
10:00 – 10:30Biljni lekoviti proizvodi za ublažavanje simptoma respiratornih infekcija u decepredavanjeProf. dr Tatjana Kundaković-Vasović
10:30 – 11:00Diskusija
11:00 – 11:30Pauza
11:30 – 12:00Značaj farmakokinetike u doziranju lekova kod pedijatrijskih pacijenatapredavanje

Van. prof. dr Katarina Vučićević,

Doc. dr Marija Jovanović

12:00 – 12:30Izbor farmaceutskih oblika lekova za lečenje respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populacijipredavanjeVan. prof. dr Sandra Cvijić
12:30 – 13:00Diskusija
13:00 – 14:00Pauza za ručak
14:00 – 16:00Uloga farmaceuta u savetovanju roditelja/staratelja dece sa respiratornim infekcijamaradionica

Moderator: Dipl. farm. spec.

Tatjana Milošević Učesnici: svi predavači

16:00 –16:30Test i evaluacija seminara

VAŽNE ADRESE

ORGANIZATOR
Savez farmaceutskih udruženja Srbije SFUS
11000 Beograd, Bulevar vojvode Mišića 25
Tel/fax: +381 11 2648 385, 2648  386, 063 8655663
e-mail: office@sfus.rs i info@sfus.rs
www.sfus.rs

IZVRŠNI ORGANIZATOR
SMART TRAVEL PCO
11000 Beograd, Njegoševa 72a
Telefon: + 381 11 770 2184; 7702522
Faks: + 381 11 244 7524
e-mail: nikola.brankovic@smarttravelpco4.rs

KOTIZACIJA

Kotizacija podrazumeva: prisustvo stručnom programu i izložbi, simpozijumski materijal i iznosi:

Kotizacija za Seminar 1

 • 4.000,00 za članove SFUS
 • 6.500,00 za učesnike koji nisu članovi SFUS

Kotizacija za Seminar 2

 • 4.000,00 za članove SFUS
 •  6.500,00 za učesnike koji nisu članovi SFUS

Kotizacija za Seminar 1 i Seminar 2

 • 7.000,00 za članove SFUS
 • 12.000,00 za učesnike koji nisu članovi SFUS

Kotizacija se uplaćuje na račun agencije Smart travel pco, po prijavi i na osnovu ispostavljene fakture.

vreme

09.-10.07.2021.

Rok za podnošenje prijave je 30. jun 2021.