SFUS

Organizacija

Organizacija i statut SFUS-a

Organi upravljanja su Skupština i Upravni odbor. 

U sastavu Saveza su udruženja farmaceuta, osnovana po teritorijalnom principu: Grad Beograd, Vojvodina, Kosovo i Metohija, Jablanicko-Pčinjski region, Nišavsko-pirotski region, Zlatiborski okrug, Udruženje farmaceuta Zapadne Srbije 1836 

Rad Saveza definiše Statut Saveza farmaceutskih udruženja Srbije 

 

Udruženje farmaceuta Grad Beograd

Predsednik : Dr. sc Aleksandra Buha Đorđević
Tel: +381 11 2648 385
Fax: +381 11 2648 386
e-mail: aleksandra.buha@pharmacy.bg.ac.rs
Bulevar vojvode Mišića 25, 11000 Beograd
Račun: 205-157043-88, Komercijalna banka
Matični broj: 28012519
PIB:106590210

Udruženje farmaceuta Vojvodine

Predsednik : Doc. dr Slobodan Gigov
Tel/fax: +381 21 472 66 00
e-mail: ufv@eunet.rs
www.ufvojvodine.org
Zlatne grede 11, 21000 Novi Sad
Račun: 325-9500600049089-29, OTP banka
Matični broj: 08618194
PIB: 102035334

Udruženje farmaceuta Kosova i Metohije

Predsednik: mr.ph Maja Saveljić
Tel: 063 404722
e-mail: udruzenjefkim@gmail.com
Kralja Petra I 286/1, 38220 Kosovska Mitrovica
Račun: 205-0000000162383-73, Komercijalna banka
Matični broj: 28025025
PIB:106801091

Udruženje farmaceuta za Jablaničko-Pčinjski region

Predsednik: mr. ph Milan Stefanović
Bulevar Oslobođenja 98, 16000 Leskovac
Matični broj: 28026153 PIB: 106820627

Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona

Predsednik: Doc.dr Dragana Pavlović
Telefon: +381 18 512 296
Fax: +381 18 512 297
e-mail: anagard@medfak.ni.ac.rs
www.udruzenjefnp.rs
Bulevar Dr Zorana Đinđića 6, 18000 Niš
Račun: 325-9500700015421-07, OTP banka
Matični broj: 17110721
PIB:105530293

Udruženje farmaceuta zlatiborskog okruga

Predsednik: mr. ph Jasmina Poznanović
Tel: 031/ 514- 642
Fax: 031/ 514- 353
e-mail: jasminapoznanovic@apotekaue.rs
Dimitrija Tucovića 43, 31000 Užice
Račun: 340-11005418-51, Erste bank
Matični broj: 28024037
PIB: 106784530

Udruženje farmaceuta Zapadne Srbije 1836

Predsednik : dipl. farm. Jasna Anđelković
Tel/fax:+381643300459
e-mail: ufzs1836@gmail.com
www.ufzs1836.rs
Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36, 34 000 Kragujevac
Račun : 160-6000000838446-18
160-6000000911608-43 Banka Intesa
Matični broj : 28314774
PIB : 112300717