SFUS

Organizacija

Organizacija i statut SFUS-a

Organi upravljanja su Skupština i Upravni odbor.

U sastavu Saveza su udruženja farmaceuta, osnovana po teritorijalnom principu: Grad Beograd, Vojvodina, Kosovo i Metohija, Jablanicko-Pčinjski region, Mačvansko-kolubarski region, Udruženja farmaceuta za Šumadijski, Raški i Moravički okrug, Nišavsko-pirotski region, Zlatiborski okrug.

Rad Saveza definiše Statut Saveza farmaceutskih udruženja Srbije

Pridružite nam se u očuvanju tradicije srpske, evropske i svetske farmacije.

Udruženje farmaceuta Grad Beograd

Bulevar vojvode Mišića 25, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 2648 385
Fax: +381 11 2648 386
Račun: 205-157043-88, Komercijalna banka
Matični broj: 28012519
PIB:106590210
e-mail: aleksandra.buha@pharmacy.bg.ac.rs
Predsednik Udruženja farmaceuta Beograda je Dr. sc Aleksandra Buha Đorđević

Udruženje farmaceuta Vojvodine

Zlatne grede 11, 21000 Novi Sad
Tel/fax: +381 21 472 66 00
e-mail: ufv@eunet.rs
www.ufvojvodine.org
Predsednik Udruženja farmaceuta Vojvodine je Slobodan Gigov
Matični broj: 08618194
PIB: 102035334
Račun: 325-9500600049089-29, OTP banka

Udruženje Kosova i Metohije

Kralja Petra I 286/1, 38220 Kosovska Mitrovica
Telefon: 063 404722
e-mail: udruzenjefkim@gmail.com
Presednik Udruženja farmaceuta Kosova i Metohije je mr.ph. Maja Saveljić
Matični broj: 28025025
PIB:106801091
Račun: 205-0000000162383-73

Udruženje farmaceuta za Jablaničko-Pčinjski region

Bulevar Oslobođenja 98, 16000 Leskovac
Predsednik Udruženja farmaceuta za Jablaničko-Pčinjski region je Mr ph Milan Stefanović
Matični broj: 28026153
PIB: 106820627

Udruženje farmaceuta za Mačvansko-kolubarski region

Gospodar Jevremova 23, 15000 Šabac
Tel: +381 15 873 323, +381 15 345 185 Fax: +381 15 897 070
e-mail: mrphmacva.kol@gmail.com
Predsednik Udruženja farmaceutaza Mačvansko-kolubarski region je mr.ph. Mirjana Manojlović
Matični broj: 28019858
PIB: 106715388
Račun: 245-73656-32

Udruženja farmaceuta za Šumadijski, Raški i Moravički okrug

Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 36 34000 Kragujevac Telefon: +381 34 335 955
Fax: +381 34 330 168
e-mail: info@udruzenjefarmaceuta.rs
internet adresa: www.udruzenjefarmaceuta.rs
Predsednik Udruženja farmaceuta za Šumadijski, Raški i Moravički okrug je Jelena Čolić
Matični broj: 28018355
PIB:106691666
Račun: 160-343671-76

Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona

Bulevar Dr Zorana Đinđića 6, 18000 Niš
Telefon: +381 18 512 296
Fax: +381 18 512 297
Račun: 325-9500700015421-07, OTP banka
Matični broj: 17110721
PIB:105530293
e-mail: anagard@medfak.ni.ac.rs
www.udruzenjefnp.rs
Predsednik Udruženja farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona je Doc.dr Dragana Pavlović

Udruženje farmaceuta zlatiborskog okuga

Dimitrija Tucovića 43
31000 Užice
Tel: 031/ 514- 642
Fax: 031/ 514- 353
e-mail: jasminapoznanovic@apotekaue.rs

Predsednik Udruženja farmaceuta zlatiborskog okruga je Mr ph Jasmina Poznanović
Matični broj: 28024037
PIB: 106784530v Račun: 340-11005418-51