SFUS

Organizacija

Organizacija i statut SFUS-a

Organi upravljanja su Skupština i Upravni odbor. 

U sastavu Saveza su udruženja farmaceuta, osnovana po teritorijalnom principu: Grad Beograd, Vojvodina, Kosovo i Metohija, Jablanicko-Pčinjski region, Mačvansko-kolubarski region, Udruženja farmaceuta za Šumadijski, Raški i Moravički okrug, Nišavsko-pirotski region, Zlatiborski okrug.

Rad Saveza definiše Statut Saveza farmaceutskih udruženja Srbije 


Udruženje farmaceuta Grad Beograd

Predsednik : Dr. sc Aleksandra Buha Đorđević
Tel: +381 11 2648 385
Fax: +381 11 2648 386
e-mail: aleksandra.buha@pharmacy.bg.ac.rs
Bulevar vojvode Mišića 25, 11000 Beograd
Račun: 205-157043-88, Komercijalna banka
Matični broj: 28012519
PIB:106590210

Udruženje farmaceuta Vojvodine

Predsednik : Doc. dr Slobodan Gigov
Tel/fax: +381 21 472 66 00
e-mail: ufv@eunet.rs
www.ufvojvodine.org
Zlatne grede 11, 21000 Novi Sad
Račun: 325-9500600049089-29, OTP banka
Matični broj: 08618194
PIB: 102035334

Udruženje Kosova i Metohije

Predsednik: mr.ph Maja Saveljić
Tel: 063 404722
e-mail: udruzenjefkim@gmail.com
Kralja Petra I 286/1, 38220 Kosovska Mitrovica
Račun: 205-0000000162383-73, Komercijalna banka
Matični broj: 28025025
PIB:106801091

Udruženje farmaceuta za Jablaničko-Pčinjski region

Predsednik: mr. ph Milan Stefanović
Bulevar Oslobođenja 98, 16000 Leskovac
Matični broj: 28026153 PIB: 106820627

Udruženje farmaceuta za Mačvansko-kolubarski region

Predsednik: mr. ph Mirjana Manojlović
Tel: +381 15 873 323, +381 15 345 185
Fax: +381 15 897 070
e-mail: mrphmacva.kol@gmail.com
Gospodar Jevremova 23, 15000 Šabac
Račun: 245-73656-32
Matični broj: 28019858
PIB: 106715388

Udruženja farmaceuta za Šumadijski, Raški i Moravički okrug

Predsednik: mr. ph Jelena Čolić
Tel: +381 34 335 955
Fax: +381 34 330 168
e-mail: info@udruzenjefarmaceuta.rs
www.udruzenjefarmaceuta.rs
Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića 36, 34000 Kragujevac
Račun: 160-343671-76, Banka Intesa
Matični broj: 28018355
PIB:106691666

Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona

Predsednik: Doc.dr Dragana Pavlović
Telefon: +381 18 512 296
Fax: +381 18 512 297
e-mail: anagard@medfak.ni.ac.rs
www.udruzenjefnp.rs
Bulevar Dr Zorana Đinđića 6, 18000 Niš
Račun: 325-9500700015421-07, OTP banka
Matični broj: 17110721
PIB:105530293

Udruženje farmaceuta zlatiborskog okuga

Predsednik: mr. ph Jasmina Poznanović
Tel: 031/ 514- 642
Fax: 031/ 514- 353
e-mail: jasminapoznanovic@apotekaue.rs
Dimitrija Tucovića 43, 31000 Užice
Račun: 340-11005418-51, Erste bank
Matični broj: 28024037
PIB: 106784530