SFUS

Misija i Vizija

Misija 

Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (Savez) je povezivanje farmaceuta zaposlenih u:

 • sistemu zdravstvene zaštite,
 • proizvodnji i distribuciji lekova,
 • regulatornim telima i
 • obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije,

u cilju unapređenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.

Povezivanje se ostvaruje putem rada članova u telima, komisijama i Sekcijama Saveza, koji će doprineti unapređenju farmaceutske struke, očuvanju tradicije i ugleda farmaceuta u zemlji i inostranstvu.

Vizija

Vizija Saveza farmaceutskih udruženja Srbije je povezivanje što većeg broja farmaceuta kroz programe kontinuirane edukacije, podsticanje stručnog i naučnog rada iz oblasti farmacije, objavljivanje novih dostignuća i prenošenje iskustava sličnih udruženja iz zemlje i sveta, a sve u cilju praćenja novih trendova u farmaciji i očuvanju dostojanstva, etičnosti i odgovornosti farmaceutske profesije.

Cilj Saveza je da učestvovanjem u ostvarenju zdravstvene politike, preko unapređenja farmaceutske delatnosti, doprinosi razmeni iskustava u stručnom, naučnom i organizacionom pogledu i informiše javnost o radu i društvenom značaju farmacije i farmaceuta i u tom smislu postane partner ostalim učesnicima u ostvaranju zdravstvene i društvene uloge farmaceuta.

 

Naša vizija je takođe i dobra saradnja sa sličnim udruženjima u regionu, a posebno u zemljama regiona i Evropske Unije.

Politika kvaliteta

Održavanje kvaliteta i neprekidan rad na njegovom daljem poboljšavanju je prioritet rukovodstva i svih zaposlenih. Takvim pristupom obezbeđujemo ispunjenje očekivanja dosadašnjih članova i korisnika naših usluga, kao i pridobijanje novih. Takođe, obezbedujemo i uspešnu saradnju sa svim zainteresovanim stranama poput državnih organa, regionalnih i međunarodnih srodnih organizacija, stručnih udruženja, kao i svih ostalih fizičkih i pravnih lica.

Cilj SFUS je da se za svoje mesto izbori prvenstveno kao stručno udruženje iza čijeg imena stoji kvalitet. Rukovodstvo i svi zaposleni moraju ispunjavati svoje obaveze i poslovno se angažovati, uvek vodeni ciljem borbe za kvalitet i njegovo unapređenje, poštujuci i ispunjavajući ciljeve kvaliteta.

Politika kvaliteta predstavlja osnovu i daje okvir za utvrdivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta. U tom smislu se, kao najvažniji prioriteti u osnovnim aktivnostima Saveza postavljaju sledeći ciljevi:

 • Visok kvalitet naših usluga u skladu sa međunarodnim standardima
 • Zadovoljstvo članova i svih zainteresovanih strana i trajno zadovoljenje njihovih zahteva i potreba
 • Kvalitet znanja zaposlenih, efikasnost i efektivnost organizacije rada
 • Sistematska obuka zaposlenih, poboljšanje njihovih znanja i veština
 • Blagovremeno i adekvatno planiranje svih aktivnosti
 • Permanentno preispitivanje i poboljšavanje kvaliteta procesa sa ciljem poslovne izvrsnosti
 • Zadovoljstvo korisnika usluga u prvom planu, uz negovanje partnerskih odnosa kroz međusobnu razmenu iskustva, znanja i zajedničko rešavanje eventualno nastalih problema
 • Poverenje i ugled kod korisnika, partnera i članova
 • Uspostavljanje dobre interne i eksterne komunikacije u cilju prenošenja vrednosti, znanja i informacija.

Savez će sprovođenjem Politike kvaliteta obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga. Politika kvaliteta će zbog toga biti stalno preispitivana i prilagođavana ciljevima Saveza.