Izdvajamo...

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Poštovane koleginice i kolege,   Obaveštavamo vas da je omogućena brza pretraga, prema generičkom imenu leka, informacije o bezbednosti primene konkretnog leka u periodu dojenja iz dokumenta Ministarstva zdravlja Nacionalne

Negujemo tradiciju jednog od najstarijih farmaceutskih društava na Balkanu i u Evropi, osnovanog 1879. godine. Okupljamo farmaceute Srbije kroz zajednički rad i stručno usavršavanje i unapređujemo farmaceutsku struku, etičke principe i pravila u radu farmaceuta.

Misija Saveza je povezivanje farmaceuta zaposlenih u: sistemu zdravstvene zaštite, proizvodnji i distribuciji lekova, obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije, u cilju unapređenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.

U cilju unapredenja struke i strucnog usavršavanja farmaceuta, organizujemo okupljanja i zajednicki rad na najlepšim lokacijama u našoj zemlji.

Kongres farmaceuta Srbije održava se svake cetvrte godine.

Simpozijumi se održavaju dva puta godišnje, a u godini održavanja Kongresa jednom godišnje.

Prijatelji SFUS

Novo Nordisk
Hemofarm
PharmaSwiss

Partneri SFUS

PGEU - Pharmaceutical Group of European Union
EAHP - European Association of Hospital Pharmacists
ESOP - European Society of Oncology Pharmacy
Farmaceutski fakultet
U ORGANIZACIJI SFUS

Kongresi i simpozijumi

SFUS organizuje čitav spektar događaja u cilju promovisnja i unapređenja farmacije Srbije. ​

o SFUS