Izdvajamo...
U FOKUSU    

3.Naučni simpozijum SFUS-a

3. Naučni simpozijum farmaceuta održaće se 26.oktobra u Nišu. Organizator simpozijuma je Savez farmaceutskih udruženja Srbije, uz podršku Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, Medicinskog fakulteta  i Naučno-tehnološkog parka u NIšu.

Negujemo tradiciju jednog od najstarijih farmaceutskih društava na Balkanu i u Evropi, osnovanog 1879. godine. Okupljamo farmaceute Srbije kroz zajednički rad i stručno usavršavanje i unapređujemo farmaceutsku struku, etičke principe i pravila u radu farmaceuta.

Misija Saveza je povezivanje farmaceuta zaposlenih u: sistemu zdravstvene zaštite, proizvodnji i distribuciji lekova, obrazovanju i istraživanju u oblasti farmacije, u cilju unapređenja zdravlja i dobrobiti pojedinca i društva u celini.

U cilju unapredenja struke i strucnog usavršavanja farmaceuta, organizujemo okupljanja i zajednicki rad na najlepšim lokacijama u našoj zemlji.

Kongres farmaceuta Srbije održava se svake cetvrte godine.

Simpozijumi se održavaju dva puta godišnje, a u godini održavanja Kongresa jednom godišnje.

Prijatelji SFUS

Novo Nordisk
Hemofarm
PharmaSwiss

Partneri SFUS

PGEU - Pharmaceutical Group of European Union
EAHP - European Association of Hospital Pharmacists
ESOP - European Society of Oncology Pharmacy
Farmaceutski fakultet
U ORGANIZACIJI SFUS

Kongresi i simpozijumi

SFUS organizuje čitav spektar događaja u cilju promovisnja i unapređenja farmacije Srbije. ​

o SFUS