Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

VI bolnički simpozijum održan u Beogradu

Prdavači na VI kongresu farmaceuta

Po šesti put, u organizaciji Sekcije za bolničku farmaciju, Saveza farmaceutskih udruženja Srbije, održan je simpozijum bolničkih farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem, prvi put akreditovan ne samo na nacionalnom nivou, već i od strane Evropskog saveta za akreditaciju programa edukacije iz oblasti farmacije (European Council of Pharmacy Education Accreditation). Predsednica SFUS, Prof dr. Branislava Miljković i Predsednik Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta (EAHP) Dr Andras Sule otvorili su skup, u prisustvu od preko 150 učesnika, koji su imali prilike da tokom dva dana kroz 14 sesija i 4 satelitska simpozijuma prisustvuju izvanrednim predavanjima o farmakogenetici, genskom profilisanju i genskoj terapiji, a sve u cilju individualizacije terapije i optimizacije zdravstvenih ishoda.

Predavači iz Grčke, Mađarske, Sjedinjenih Američkih Država, Španije i Velike Britanije doprineli su živoj diskusiji o mogućnostima za unapređenje farmaceutske zdravstvenu delatnosti u ovoj oblasti u Srbiji. Posebno se izdvajaju predavanja koleginica iz KBC Zvezdara, kao i Vojnomedicinske akademije o dobroj praksi u domenu centralne izdrade citostatika, kao i primena kliničke farmacije u svakodnevnoj praski bolničkog farmaceuta. Polaznici 6. simpozijuma su takođe imali prilike da čuju iskustva troje polaznika EAHP SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative Centers) programa iz Srbije, koji su boravili u bolnicama u Španiji i Nemačkoj tokom mesec dana u prethodne tri godine.


Bolnički farmaceuti su bili u mogućnosti da se podsete i unaprede svoje znanje o farmakovigilanci, u sesiji organizovanoj od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Sa zajedničkom željom da naredni simpozijum bude još bolji od ovogodišnjeg, Sekcija za bolničku farmaciju ostaje posvećena razvoju farmaceutske zdravstvene delatnosti na svim nivovima zdravstvene zaštite u Republici Srbiji.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »