Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prim. dr Nenad Miljković izabran za predsednika  Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta

Na upravo završenoj 53. generalnoj skupštini Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP), održanoj u Krakovu, Poljska, Nenad Miljković je izabran za Predsednika asocijacije na mandatni period od tri godiine počevši od juna 2024. godine. 

 

Nenad Miljković je diplomirao na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, 2004. godine. U 2010. godini postaje stipendista Evropske Komisije u okviru programa poslediplomskih studija Erazmus Mundus-Evropsko javno zdravlje na Univerzitetu Šefild u Velikoj Britaniji i Univerzitetu Sorbonne Paris Cité u Francuskoj, na osnovu koga stiče diplomu Master of European Public Health. Zdravstvenu specijalizaciju iz kliničke farmacije na Farmaceutskom fakultetu završava 2014. godine, dok doktorske akademske studije – modul farmakokinetika i klinička farmacija završava 2021. godine. Zvanje primarijusa stiče u toku 2022. godine.

 

Na Institutu za ortopediju Banjica radi od 2005. godine, gde je i Načelnik Odeljenja za farmaceutsku zdravstvenu delatnost od 2017. godine. Kao delegat Sekcije za bolničku farmaciju pri EAHP u toku 2017. godine izabran je za Direktora za profesionalni razvoj a od oktobra 2020. godine postaje Direktor finansija. Od 2016. godine je izabran za stručnog nadzornika za proveru kvaliteta stručnog rada iz oblasti kliničke farmacije pri Farmaceutskoj komori Srbije, a od 2018. i za Predsednika sekcije za bolničku farmaciju pri Savezu farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), gde trenutno služi drugi mandat.

 

U periodu 2011-2012. godine uključen je u realizaciju projekta, čiji je nosilac Institute Albert Bonniot, Inserm U823, Grenoble, Francuska, pri epidemiološkom istraživačkom timu iz oblasti procene urinarnih biomarkera za procenu izloženosti aerozagađenjima u trudnica EDEN kohortna studija. Od 2012. do 2016. godine uključen je u projekat pod nazivom Global Public Health Certificate Programme, od strane Drexel Univerziteta u Filadelfiji – u okviru modula globalno javno zdravlje.

Pohađao je program razmene i usavršavanja zdravstvenih radnika u okviru programa Evropske federacije bolnica (HOPE) usmerenog na razvoj kompetencija zdravstvenih radnika na klinikama HMC- Haaglanden Medisch Centrum i Bronovo u Holandiji 2015. godine i usavršavanje u oblasti kliničke farmacije na klinici Antoine Béclère u Parizu 2016. godine pod mentorstvom André Rieutord. 

 

U 2016. godini ispred Instituta za ortopediju Banjica postaje vođa radne grupe za procenu kliničkih potreba pacijenata tokom nestašica lekova u okviru projekta European Cooperation in Science and Technology (COST) Action 15105- European Medicine Shortages Research Network, finansirane u okviru EU programa Horizon 2020. U 2020. godini, postaje finalista Internationl Medis Awards u kategoriji farmacija, a od 2021. do 2023. godine član je Naučnog odbora pri konzorcijumu IMMUNION (Improving Immunisation Cooperation in the European Union). Nenad je dobitnik najprestižnije nagrade Farmaceutske komore “Stevan Šukljević” za 2022. godinu.Do sada je objavio mnoštvo radova u međunarodnim časopisima i učestvovao kao predavača po pozivu na stručnim skupovima u Evropi i SAD.

 

Nakon izbora, Nenad MIljković istakao je “da će njegovo presedavanje biti fokusirano na jačanje i razvoj bolničke farmacije, u potpunosti integrisane u pružanje zdravstene zaštite, vođene potrebama pacijenata i otvorene za blisku saradnju sa zdravstvenim radnicima širom Evrope”.

 
 
 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »