Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Stručni sastanak sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju

Poštovane koleginice i kolege,

 

Pozivamo vas na stručni sastanak Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije koji će se održati u petak, 23.06.2023. godine u 12:30 časova u zgradi Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,Beograd (amfiteatar 3) .

Dnevni red sastanka je sledeći:

 

12:30 – 13:30 “Zdravstveni značaj pririodnih i antropogenih materija u vodi za piće”  predavanje dr Katarine Paunović, Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

 

“Mikroplastika/nanoplastika u životnoj sredini – opasnost za planetu i živi svet“ Spec. Vladan Kostić , Superlab;

 

„Ispitivanje vodenih organizama i vode na prisustvo mikroplastike mikro-FTIR spektroskopijom u okviru HORIZON 2020 projekta“, Tamara Mutić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Podsećamo vas da možete platite članarinu Savezu farmaceutskih udruženja Srbije za 2023. godinu. Više informacija o članarini možete dobiti na tel. 011/ 2648 385.

 

Prof. Slađana Šobajić
Predsednik Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »