Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Stručni sastanak sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju

Poštovane koleginice i kolege,

 

Pozivamo vas na stručni sastanak Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije koji će se održati u petak, 23.06.2023. godine u 12:30 časova u zgradi Farmaceutskog fakulteta, Vojvode Stepe 450,Beograd (amfiteatar 3) .

Dnevni red sastanka je sledeći:

 

12:30 – 13:30 “Zdravstveni značaj pririodnih i antropogenih materija u vodi za piće”  predavanje dr Katarine Paunović, Institut za higijenu sa medicinskom ekologijom, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu;

 

“Mikroplastika/nanoplastika u životnoj sredini – opasnost za planetu i živi svet“ Spec. Vladan Kostić , Superlab;

 

„Ispitivanje vodenih organizama i vode na prisustvo mikroplastike mikro-FTIR spektroskopijom u okviru HORIZON 2020 projekta“, Tamara Mutić, Hemijski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Podsećamo vas da možete platite članarinu Savezu farmaceutskih udruženja Srbije za 2023. godinu. Više informacija o članarini možete dobiti na tel. 011/ 2648 385.

 

Prof. Slađana Šobajić
Predsednik Sekcije za dijetetiku i sanitarnu hemiju

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor