Zanimljivosti

Doc. dr Slobodan Gigov

Kao dete farmaceuta, reklo bi se da je prirodno da razmišljate o studiranju farmacije. Sa druge strane, želeo sam da pronađem svoj put, iako bi on verovatno bio manje utaban.

Read More

Brošura “Covid-19 vakcine u Srbiji”

Brošura “Covid-19 vakcine u Srbiji” Savez farmaceutskih udruženja Srbije, Udruženje farmaceuta Beograd, Udruženje farmaceuta Vojvodine, Udruženje farmaceuta Zapadne Srbije 1863,

Read More