Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Rastući uspeh digitalnog zdravlja u razvijenim zemljama

Rastući uspeh digitalnog zdravlja u razvijenim zemljama

Pandemija je doprinela uvođenju  90.000 mobilnih aplikacija povezanih sa zdravljem u 2020.godini – u proseku 250 dnevno! Aplikacije za upravljanje bolestima sada čine 47% najčešće korišćenih digitalnih zdravstvenih aplikacija u 2020, u poređenju sa 28% u 2015.

Digitalni terapeutici (DTx) koji za cilj imaju lečenje, prevenciju ili upravljanje određenim bolestima takođe su u porastu – 150 je već komercijalno dostupno. Komercijalni proizvodi su uglavnom alati usmereni na klinička stanja, poput dijabetesa, koji se mogu personalizovati za pacijente i zahtevati uključivanje zdravstvenih radnika.

Trendovi koje je IQVIA identifikovala povezuju se sa rastućim nivoom ulaganja u digitalni zdravstveni sektor, sa rekordnih 14,7 milijardi dolara uloženih u američke kompanije za digitalno zdravstvo u prvoj polovini 2021. godine, čime je u samo prvih šest meseci prevaziđen celokupan iznos ulaganja u 2020. godini.

Dokaze  o ubrzanoj inovaciji digitalnog zdravlja možete naći  u izveštaju IQVIA Instituta.

Izveštaj o trendovima:

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor