Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PGEU Dokument- Uloga farmaceuta u COVID-19, lekcije naučene u pandemiji

COVID-19 se pokazao poguban kako za javno zdravlje tako i zdravlje pojedinca sa velikim brojem smrtnih ishoda i doživotnih posledica po zdravlje i kvalitet života. Sistemi zdravstvene zaštite širom Evrope se bore da pomognu kako pacijenatima sa COVID-19 tako i pacijentima sa drugim zdravstvenim stanjima. Iz pandemije se moraju izvući pouke, učeći od nje i koristeći je kao priliku da se poboljša pripremljenost i odgovor zdravstvenih sistema na sadašnje i buduće zdravstvene izazove.

Tokom ove krize, apoteke u blizini stanovanja  su igrale vitalnu ulogu u lečenju i nezi ljudi. Farmaceuti su bili dostupni 24 sata dnevno, čak i tokom karantina. U mnogim regionima, posebno u ruralnim područjima ili u područjima sa niskom gustinom naseljenosti, apoteke su bile jedina zdravstvena ustanova dostupna lokalnim zajednicama. Apoteke su bile prve linija saveta i lečenja, uspešno sprečavajući nepotrebne posete hitnim službama. U mnogim evropskim zemljama farmaceuti su takođe bili uključeni u strategije COVID-19 vakcinacije i testiranja.

Javne apoteke su pokazale svoju korist i za pacijente i za zdravstvene sisteme tokom ove krize, a spremne su za davanje i više doprinosa kao deo modela održive saradnje sa drugim zdravstvenim profesijama i pružaocima zdravstvenih usluga u društvu.

Udruženje farmaceuta Evropske unije poziva vlade da jačaju zdravstvene sisteme i da još bolje reaguju na potrebe pacijenata:

  • Proširenjem (zakonskog) obima prakse apoteka u društvu- povećavajući obuhvat vakcinacije i nudeći pristupačnost (prva linija saveta, konsultacija, skrininga, lečenja)
  • Prepoznavanjem vrednosti farmaceutskih usluga koje su se pokazale u poboljšanju kvaliteta života ljudi i održivosti zdravstvenih sistema, tako da na odgovarajući način nagrađuju farmaceute za usluge koje pružaju
  • Definisanjem novih modela pružanja usluge koji uključuju i stimulišu multiprofesionalne timove koji rade uz podršku digitalne tehnologije, gde je pacijent u centru usluge, a lečenje što je moguće bliže njihovom domu.

Preuzmite ceo dokument ovde

(O PGEU: Udruženje farmaceuta Evropske unije je udruženje koje predstavlja farmaceute iz 32 Evropske zemlje.

U Evropskoj uniji (EU) preko 400.000 farmaceuta pruža usluge 46 miliona građana dnevno,  u mreži od preko 160.000 apoteka.)

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor