Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Poštovane koleginice i kolege,

 

Obaveštavamo vas da je omogućena brza pretraga, prema generičkom imenu leka, informacije o bezbednosti primene konkretnog leka u periodu dojenja iz dokumenta Ministarstva zdravlja Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja. 

 

Informacijama i podacima možete da pristupite na linku https://sfus.rs/projekti/index.php/nacionalne-smernice

Izrada brzog pretraživanja omogućena je u okviru projekta „Apoteka – prijatelj zdravog potomstva“ čiji je nosilac Savez farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS) uz podršku Tempus fondacije i Erasmus plus programa. 

 

Da podsetimo, u Smernicama su razmatrane najčešće korišćene terapijske grupe lekova, čija se primena, zbog prisustva hroničnih bolesti i akutnih stanja, može razmatrati u periodu dojenja. Za izradu smernica korišćene su referentne baze podataka, „Drugs and Lactation Database“ (LactMed) i e-lactacia, te međunarodni publikovani radovi zasnovani na savremenim naučnim saznanjima o primeni lekova u period dojenja. U smernicama je razmatrana bezbednost primene oko 450 lekova iz različitih terapijskih grupa. Predstavljeni su i podaci o bezbednosti primene biljnih (lekovitih) proizvoda. Smernice daju jasna uputstva o bezbednoj primeni vakcina, suplementaciji vitaminima i mineralima, upotrepi kontraceptivnih sredstava u periodu dojenja, kao i primeni radioloških i nuklearno-medicinskih dijagnostičkih metoda i uticaja supstanci koje izazivaju zavisnost (alkohol, nikotin, kofein).

 

Primena smernica olakšaće izbor optimalnog leka za dojilju a samim tim zaštititi zdravlje majke i bebe, i omogućiti bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor