Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

27.mart Dan bolničke farmacije

Danas .prvi put, Evropska asocijacija bolničkih farmaceuta (EAHP) obeležava Dan bolničke farmacije zajedno sa svim zdravstvenim radnicima sa kojim bolnički farrmaceuti sarađuju kako bi unapredili zdravstvene ishode pacijenata. Bolnička farmacija je ključna snaga koja omogućava pravilno funkcionisanje sistema zdravstvene zaštite obezbeđivanjem blagovremenog i ravnopravnog pristupa odgovarajućim i bezbednim lekovima i medicinskim sredstvima uz pružanje sveobuhvatne farmaceutske zdravstvene zaštite.

 

Bolnički farmaceuti su sve više prisutni na bolničkim odeljenjima, što poboljšava ne samo ishode lečenja pacijenata, vezane za polifarmaciju i pridržavanje pravilne upotrebe lekova, već i smanjenje troškova lečenja.

 

Bolnički farmaceuti, farmaceutski tehničari, medicinske sestre, administrativno osoblje i drugi zdravstveni radnici koji rade u bolničkoj apoteci zaslužuju da proslave svoj dan, koji nas sve ujedinjuje u jednom cilju, a to je dobrobit pacijenta.

 

Neophodno je da državni organi i sve zainteresovane strane od značaja, razumeju značaj u potpunosti opremljenih i adekvatno finansiranih bolničkih apoteka kako bi se obezbedili bolji zdravstveni ishodi za pacijente u bolničkom okruženju. Timovi bolničkih apoteka su pokazali svoj značaj u pružanju rešenja u teškim okolnostima, kao što su nestašice lekova i medicinskih sredstava.

Timovi bolničkih apoteka su bili na prvoj lini odbrane protiv kovid pandemije.

 

Zato vam želimo srećan Dan bolničke farmacije!

 

Sekcija za bolničku farmaciju SFUS! 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor