Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Arhiv za farmaciju – u kategoriji vrhunski časopis od nacionalnog značaja

Drage koleginice i kolege,

 

Časopis “Arhiv za farmaciju” je za 2023. godinu od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kategorisan kao vrhunski časopis nacionalnog značaja – M51.

 

Kompletna informacija dostupna je na sajtu Ministarstva na linku:

https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/lista-kategorisanih-domacih-casopisa-za-2023-godinu

 

Zahvaljujemo svim autorima, urednicima tematskih brojeva, recenzentima i članovima Uredništva na doprinosu ovom postignuću.

 

Časopis “Arhiv za farmaciju” br. 6 možete pronaći na sledećem linku:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sfus.rs/wp-content/uploads/2023/12/Arhiv-za-farmaciju-br-6-2023-ceo-broj-za-NBS.pdf

 

Radica Stepanović-Petrović

Glavni urednik časopisa

Ana Protić

Menadžer časopisa

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor