Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Arhiv za farmaciju – u kategoriji vrhunski časopis od nacionalnog značaja

Drage koleginice i kolege,

 

Časopis “Arhiv za farmaciju” je za 2023. godinu od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija kategorisan kao vrhunski časopis nacionalnog značaja – M51.

 

Kompletna informacija dostupna je na sajtu Ministarstva na linku:

https://nitra.gov.rs/cir/ministarstvo/vesti/lista-kategorisanih-domacih-casopisa-za-2023-godinu

 

Zahvaljujemo svim autorima, urednicima tematskih brojeva, recenzentima i članovima Uredništva na doprinosu ovom postignuću.

 

Časopis “Arhiv za farmaciju” br. 6 možete pronaći na sledećem linku:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://sfus.rs/wp-content/uploads/2023/12/Arhiv-za-farmaciju-br-6-2023-ceo-broj-za-NBS.pdf

 

Radica Stepanović-Petrović

Glavni urednik časopisa

Ana Protić

Menadžer časopisa

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »