Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

EAHP istraživanje o nestašici lekova

 Istraživanje Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta prvi put obuhvata nestašicu lekova i medicinskih sredstava. EAHP istražuje nestašice lekova više od jedne decenije. Pet ciklusa istraživanja je sprovedeno u 2013, 2014, 2018, 2019 i 2020. godini.

 

Molimo bolničke farmaceute, lekare, medicinske sestre/tehničare, kao i druge zdravstvene radnike, da popune upitnik i na taj način doprinesu pristupu aktuelnim informacijama o nestašicama lekova i medicinskih sredstava širom Evrope.

 

Na taj način zdravstveni radnici omogućavaju objektivno sagledavanje fenomena nestašica lekova i pružaju mogućnost da se utiče na proces revizije opšte farmaceutske legislative na evropskom nivou u domenu upravljanja nestašicama.

 

Istraživanje je otvoreno do 30.04.2023. godine i možete pristupiti putem navedenog linka:https://www.surveymonkey.com/r/EAHP2023ShortageSurvey?utm_source=EAHP25Congress&utm_medium=email&utm_campaign=website

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor