Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

EAHP istraživanje o nestašici lekova

 Istraživanje Evropske asocijacije bolničkih farmaceuta prvi put obuhvata nestašicu lekova i medicinskih sredstava. EAHP istražuje nestašice lekova više od jedne decenije. Pet ciklusa istraživanja je sprovedeno u 2013, 2014, 2018, 2019 i 2020. godini.

 

Molimo bolničke farmaceute, lekare, medicinske sestre/tehničare, kao i druge zdravstvene radnike, da popune upitnik i na taj način doprinesu pristupu aktuelnim informacijama o nestašicama lekova i medicinskih sredstava širom Evrope.

 

Na taj način zdravstveni radnici omogućavaju objektivno sagledavanje fenomena nestašica lekova i pružaju mogućnost da se utiče na proces revizije opšte farmaceutske legislative na evropskom nivou u domenu upravljanja nestašicama.

 

Istraživanje je otvoreno do 30.04.2023. godine i možete pristupiti putem navedenog linka:https://www.surveymonkey.com/r/EAHP2023ShortageSurvey?utm_source=EAHP25Congress&utm_medium=email&utm_campaign=website

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »