Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dr Catherine Duggan otvara VIII Kongres farmaceuta Srbije plenarnim predavanjem: “Nacionalni prioriteti i nacionalna rešenja za unapređenje farmacije širom sveta kroz nauku, praksu, obrazovanje i razvoj zaposlenih”

U sredu, 12. oktobra u 19h, u hotelu Crowne plaza, dr Catherine Duggan, izvršna direktorka Međunarodne federacije farmaceuta (FIP), održaće prvo plenarno predavanje na VIII Kongresu farmaceuta Srbije, sa međunarodnim učešćem: “Nacionalni prioriteti i nacionalna rešenja za unapređenje farmacije širom sveta kroz nauku, praksu, obrazovanje i razvoj zaposlenih”.

“Kako je pandemija COVID-19 širom sveta promenila način na koji radimo, posebno kada su u pitanju putovanja i sastanci “licem u lice”, “FIP” se prilagodio novonastaloj situaciji fokusirajući se na digitalne tehnologije, pažljivo slušajući “glas” svojih članova, upoznajući se sa njihovim prioritetima, ciljevima i izazovima, kao i  sa dostignućima.

 

U skladu sa FIP-ovim “21 razvojnim ciljem”, sa našim članovima i ostalim zainteresovanim stranama smo identifikovali strategiju za razmenu dobre prakse, uočili zajedničke karakteristike u pogledu potreba i obezbedili platformu za razmenu iskustava kako bismo podržali države da unaprede farmaceutsku struku širom sveta kroz nauku, praksu, obrazovanje i razvoj zaposlenih”.

FIP može samo da ispuni svoju misiju i ostvari svoju viziju – prihvatajući glas svojih članova. FIP je slušao – ne samo da bi naučio, već i da bi doprineo i pružio podršku transformaciji farmacije tamo gde je to potrebno” – poručuje dr Duggan uoči VIII Kongresa farmaceuta u Beogradu.

 

Dr Catherine Duggan je od 2018. godine izvršna direktorka Međunarodne federacije farmaceuta (FIP) – koja okuplja nacionalna udruženja farmaceuta, farmaceute i naučnike. Dr Duggan je odgovorna za strateški razvoj i pružanje podrške članovima  – reč je o 150 organizacija farmaceuta, odnosno četiri miliona farmaceuta i naučnika. Ona je odgovorna i za razvoj i sprovođenje strategije, planiranje i rad u globalnim organizacijama kao što su SZO i UN, i drugim međunarodnim profesionalnim organizacijama.

 

Dr Duggan  ima bogato radno iskustvo – prepoznata je kao lider u profesiji i sarađuje sa mnogima  unutar struke, ali i šire – u zdravstvu i biznisu.  Do aprila 2018. dr Catherine Duggan je bila Direktorka za profesionalni razvoj u Kraljevskom farmaceutskom društvu Velike Britanije, gde je bila odgovorna za pružanje profesionalnih saveta i podrške svim članovima u svim sektorima; za razvoj strategija za razmenu i prikazivanje dobre prakse u struci, kao i za razvoj i primenu profesionalnih standarda za farmaciju. Radila je u primarnoj i sekundarnoj  zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju. Bila je predsednica Udruženja kliničke farmacije Ujedinjenog Kraljevstva, a u maju 2021. godine dobila je zvanje počasnog profesora na Farmaceutskom fakultetu u Notingemu.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor