Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Obaveštenje o predstojećem međunarodnom kongresu istorije farmacije

Od 7. do 10. septembra 2022. godine u Milanu (Italija) održaće se 45. Međunarodni kongres istorije farmacije.

Kako je jedan od primarnih ciljeva Svetske zdravstvene organizacije „postizanje najvišeg mogućeg nivoa zdravlja”, koje se definiše kao „stanje sveukupnog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo kao odsustvo bolesti ili iznemoglosti”, ovogodišnji domaćini predložili su temu kongresa pod nazivom „Zdravlje, lepota i blagostanje”. U Milanu, gradu sa bogatom istorijom, umetnošću, kulturom i modom, okupiće se brojni predavači, istoričari farmacije i svi zainteresovani za istoriju farmaceutske struke, nauke i umetnosti. Pored toga, ovogodišnji kongres pruža nesvakidašnju priliku i ohrabrenje mladim istraživačima da postignu veliki uspeh učešćem na takmičenju u pisanju eseja iz oblasti istorije farmacije, što će im pružiti inspiraciju u daljim istraživanjima.

 

 

Međunarodni kongres iz istorije farmacije se tradicionalno održava svake druge godine, a posebno je značajno za Srbiju što će naši predstavnici imati čast i zadovoljstvo da na ovogodišnjem kongresu predstave Srbiju kao zemlju domaćina narednog 46. Međunarodnog kongresa koji će se održati u Beogradu 2024. godine. 

 

Finalni program kongresa je dostupan na adresi:https://ishp22.com/final-program/

 

Prof. dr Dušanka Krajnović, kao generalni sekretar Međunarodnog društva za istoriju farmacije, učestvuje u radu svih tela društva, a pre svega u radu izvršnog odbora.

 

Predsednik Sekcije za istoriju farmacije SFUS

Prof. dr Dušanka Krajnović

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor