Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Održan Prvi Simpozijum Udruženja farmaceuta Beograd

Prvi simpozijum Udruženja farmaceuta Beograd održan je 18. marta 2022. godine u Hotelu Putnik Inn u Beogradu, uz prisutvo više od 90 učesnika.

 

 

Tema Simpozijuma je bila „COVID-19 infekcija – dijagnostički i prognostički biohemijski parametri“. U okviru Simpozijuma je održano 8 predavanja po pozivu, četiri usmena saopštenja u okviru Radionice, dva predavanja u okviru sponzorisanih simpozijuma, a prikazano je i deset poster prezentacija. Sažetke radova možete pogledati u Programu i zborniku sažetaka

 

 

Nagrada za najbolju poster prezentaciju:

Đurđica Marić, Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 

Pogledajte galeriju fotografija sa Prvog Simpozijuma Udruženja farmaceuta Beograd

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor