Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Održana prva u nizu edukacija posvećenih magistalnom i galenskom leku ,,Propisivanje i procena lekarskog recepta za izradu magistralnih i galenskih lekova“

U organizaciji Sekcije za apotekarsku delatnost i Sekcije za farmaceutsku tehnologiju Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS) 26. marta u hotelu Royal Inn,  Kralja Petra I 56, Beograd održana je prva u nizu edukacija pod nazivom: ,,Propisivanje i procena lekarskog recepta za izradu magistralnih i galenskih lekova“.

 

 

Prof. dr Dušanka Krajnović, Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predstavila je etička pitanja i regulatorni okvir za propisivanje i izdavanje magistralnog i galenskog leka.

O značaju pravilnog propisivanja i izdavanja magistralnog i galenskog leka govorila je Dr sc. Ivana Pantelić, Katedra za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju –  Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu.

 

Prof. dr Sonja Vučković, sa Instituta za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju Medicinskog fakultet Univerziteta u Beogradu prikaza je postulate propisivanje leka za magistralnu i galensku izradu od strane lekara.

 

U okviru skupa održana je i radionica gde su, kroz kroz analize slučajeva, nastalih kao rezultat višegodišnjeg iskustva na polju izrade magistralnih i galenskih lekova, učesnicima su prikazani primeri i predložena rešenja.

 

Ispred kompanije Hemofarm AD, novu formulu za ishranu odojčadi, koja sadrži laktoferin, predstavila je mr ph. Sara Popadić. Potvrđene kroz studije, ove formule, zaštićenog imena Modilac, potiču od francuskog proizvođača sa tradijicom dugom 35 godina.

Ispred kompanije Midmeding Nova d.o.o., o kvalitetu prečišćene vode koja se koristi za izradu lekova, govorila je mr ph. Ana Plačkov. Predstavila je slušaocima posebno, primarno pakovanje prečišćene vode, koje obezbeđuje mikrobilošku i fifzičko hemijsku stabilnost u predviđenom roku trajanja.

 

Predavanja i radionicu zainteresovani su mogli da prate i preko online platforme.

 

Skupu je prisustvovalo 130 učesnika.

 

Sledeća edukacija planira se za početak maja 2022, nakon prvomajskih praznika i biće posvećena razumevanju postupka izbora i ocene dobavljača, nabavci polaznih materijala, ulaznoj kontroli kvaliteta, skladištenju i reklamacijama.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor