Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

’’Šta je zdravstvo naučilo od COVID-19 pandemije’’ – Izveštaj sa 16. međunarodnog EBHC Simpozijuma

Ovogodišnji EBHC Simpozijum (engl. Evidence-Based Health Care) Društva za procenu tehnologija centralne i istočne Evrope (engl. Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care, CEESTAHC) održan je od 4. do 5. oktobra 2021. godine, u on-line formatu pod nazivom ’’Šta je zdravstvo naučilo od COVID-19 pandemije?’’.


U toku dvodnevnog programa skupa diskutovalo se o važnim i aktuelnim pitanjima o razvoju zdravstvenih sistema i zdravstvene zaštite.


Simpozijum je otvorila predsednica CEESTAHC-a, Magdalena Władysiuk koja je istakla da je 2020. i 2021. godine ceo svet doživeo pretnju po život, zatvorenost kod kuće i nedostatak pristupa mnogim pogodnostima i dostignućima civilizacije što je pokazalo koliko naše postojanje može biti krhko. Talas pandemije preplavio je svet i razbio postojeću sliku naše civilizacije.“

Prvog dana Simpozijuma održane su sesije na temu registracije i refundacije lekova, novih lekova u terapiji spinalne mišićne atrofije i važnosti prenatalnog skrininga, kao i razvoja procene zdravstvenih tehnologija (engl. Healthh Technology Assessment – HTA) u Evropskoj Uniji sa fokusom na nove modele uvođenja lekova u Švedskoj i Pojskoj.


Drugi dan Simpozijuma otvorila je sesija koja se osvrnula na prikupljanje naučnih dokaza iz randomizovanih kontrolisanih studija, kao i upotrebom dokaza iz stvarnog sveta. Elena Petelos, predstavnik HTA mreže Evropske komisije, govorila je o težnji zdravstva ka digitalnoj transformaciji i važnoj ulozi veštačke inteligencije u ovom procesu. Elena je skrenula pažnju na presudnu ulogu podataka iz stvarnog sveta u razvoju precizne medicine i uspešnosti intervencija javnog zdravstva. Takođe je skrenuta pažnja na jednu od velikih promena koju je donela COVID-19 pandemija, a to su decentralizovane randomizovane kontrolisane studije.


Sesiju posvećenu digitalnoj transformaciji zdravstva moderirala je predsednica Sekcije za farmakoekonomijuu SFUS, Tanja Novaković koja je bila i član Organizacionog odbora 16.-og  EBCH Simpozijuma. Učesnici Sesije bili su Joan Cornet, osnivač Akademije za inovacije u zdravstvu (Španija), Ozren Pezo, stručnjak i konsultant za digitalni razvoj zdravstvenih sistema i nezavisni konsultant Svetske Banke (Hrvatska), i Chris Pashos, direktor ’’Genesis Research’’ kompanije (SAD).

Ozren Pezo je otvorio svoje izlaganje ističući potencijal veštačke inteligencije u razvoju medicine i zdravstva. Elektronski kartoni pacijenata će igrati centralnu ulogu u javnom zdravstvu i biti osnova za razvoj integrisane nege. Ozren se tokom svog izlaganja osvrnuo na dva važna primera digitalne transformacije u zdravstvu – primena e-recepata u Hrvatskoj i međugranična primena e-recepata u EU.


Joan Cornet je svojom prezentacijom ukazao na tri ključna faktora koja će izmeniti zdravstvo – veliki podaci (engl. Big Data), precizna medicina i digitalizacija zdravstva. Joan je istakao da je digitalizacija ključan faktor u umrežavanju učesnika zdravstva i bržeg razvoja zdravstvenih tehnologija. Pored unapređenja koje digitalna transformacija donosi, Joan je ukazao na bitne izazove koji prate ovaj proces, među kojima su stalni razvoj potreba korisnika, ograničeni resursi i neefikasna upotreba podataka. Jedna od ključnih poruka Joanove sesije bila je da je komunikacija između timova krucijalni korak u uspešnoj implementaciji digitalnih sistema.


Chris Pashos je govorio o tome kako digitalne tehnologije menjaju način na koji zdravstveni radnici vrše svoju ulogu i način na koji pacijenti koriste usluge zdravstvenog sistema. Chris je takođe istakao potencijal softvera koji mogu da sintetišu i analiziraju veliki broj podataka vezanih za određeni problem i time ubrzaju proces odobrenja i refundacije novih zdravstvenih tehnologija.


Ovogodišnji 16. EBCH Simpozijum je predočio izazove sa kojima se zdravstvo susreće tokom pandemije, ali i važne pouke koje smo iz nje izvukli što će omogućiti brži razvoj digitalnog zdravstva.


Učešće Sekcije za farmakoekonomiju na ovako važnom međunarodnom događaju, ne samo što odoleva preprekama pandemije, već nas uči kako da iz nje izvučemo ono najbolje za unapređenje zdravlja i zdravstvenih sistema.


Autori: Milica Krga, Tanja Novaković, Sekcija za farmakoekonomiju SFUS

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »