Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dr sc. Aleksandra Buha Đorđević – Svojim radom doprinosi popularizaciji struke i nauke!

Kao dete se divila farmacetima i cenila njihov rad, a danas se intenzivno bavi naučno-istraživačkim radom i vredno radi na tome da se u javnosti, ali i u struci čuje i poštuje NAUKA!

 

Ljubav prema farmaciji – kako je sve počelo…


Tokom svog osnovnog i gimnazijskog školovanja oduvek sam volela biologiju, hemiju i matematiku, pa se Farmaceutski fakultet nametnuo kao logičan izbor. Osim toga, rasla sam u porodici u kojoj se jako cenio i ceni farmaceutski poziv. Mama me je još od detinjstva naučila da je apoteka zdravstvena ustanova i da se u njoj ponašamo kao u lekarskoj ordinaciji. Kao dete divila sam se farmaceutkinjama koje rade u apoteci. Tako da sam, iako su tata i mama univerzitetski profesori u oblastima društvenih nauka, a brat istoričar i prevodilac, ja krenula putem farmacije i sama gradila svoj put. Tokom studija bila sam stipendista Ministartsva prosvete Vlade Republike Srbije, grada Beograda i Fondacije za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka. Vremenom sam shvatila da oblast farmacije obuhvata širok spektar naučnih oblasti i disciplina, pa sam po završetku studija odlučila da se dalje edukujem i usavršavam u oblasti toksikologije. Upravo se na Farmaceutskom fakultetu, stiču najsveobuhvatnija znanja iz ove oblasti, te tako Vaš farmaceut ima znanja koja se tiču i uticaja zagađivača iz životne sredine na zdravlje.


Specijalizacija, doktorat, naučnoistraživački rad,  SFUS, Inicijativa za farmaciju…


Po završetku studija odmah sam upisala doktorske studije iz toksikologije i zaposlila se na Katedri za toksikologiju gde sam i danas radim, sada kao docent. Na istom Fakultetu završila sam specijalističke akademske studije iz Toksikološke procene rizika, kao i doktorske studije iz oblasti toksikologije. Pohađala sam brojne kurseve edukacije iz različitih oblasti toksikologije i to kao stipendista Evropskog Udruženja toksikologa, Svetskog udruženja toksikologa, Karolinska Instituta – Švedska i Evropskog partnerstva za zdravlje. Rad na Fakultetu je vrlo dinamičan i pored rada sa studentima, podrazumeva i niz nekih drugih aktivnosti, pre svega naučno-istraživačkih. Trenutno učestvujem u nekoliko nacionalnih i međunarodnih naučnoistraživačkih projekata. Istakla bih nacionalni projekat Decodinge the role of exposome in endocrine health (DecodExpo) čiji sam rukovodilac, kao i međunarodni COST projekta Bench to bedside transition for pharmacological regulation of NRF2 in noncommunicable diseases u okviru kojeg sam angažovana kao koordinator za naučnu komunikaciju. U svom naučno-istraživačkom radu, bavim se ispitivanjem uticaja različitih hemikalija prisutnih u životnoj sredini na, prevashodno, endokrino zdravlje ljudi. Intenzivno sarađujem sa brojnim naučno-istraživačkim institucijama u Evropi i svetu, poput Univerziteta u Kembridžu, Kings koledž Londona, Oklahoma Univerziteta, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Kritu, Instituta za forenzičku medicinu u Hajdelbergu, Medicinskog fakulteta Univeriteta u Sasariju i brojnih drugih. Takođe, na nivou Univerziteta u Beogradu, angažovana sam kao predsedavajuća akademske katedre za globalno zdravlje u okviru Circle U alijanse evropskih univerziteta. Ova alijansa okuplja 7 evropskih univerziteta i posvećena je izgradnji istraživačkog i interdisciplinarnog evropskog univerziteta.

U stručnom radu bih istakla angažman u okviru SFUS-a odnosno Udruženja farmaceuta Beograd. Kao predsednik ovog Udruženja inicirala sam zajedno sa koleginicama i kolegama iz Inicijative za farmaciju i drugih regionalnih udruženja farmaceuta, izradu Brošure COVID-19 vakcine u Srbiji koju je podržalo i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije u okviru projekta Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19.  Brošuru su izradili nastavnici naše Katedre za imunologiju i mikrobiologiju i zaista verujem da je Brošura pomogla našim farmaceutima zaposlenim u javnim i bolničkim apotekama, tihim herojima ove pandemije, koji su se sigurno suočavali i sa mnoštvom pitanja vezanih za imunizaciju. Trenutno je u toku i projekat Informisana mama, zdrava beba-kako bezbedno živeti sa hemikalijama? čiji je nosilac Udruženje toksikologa Srbije, kroz aktivnosti na ovom Projektu želimo da edukujemo i informišemo (buduće) mame o važnosti poznavanje izvora i uticaja na zdravlje različitih hemikalija sa kojima se susrećemo u svakodnevnom životu.


Saradnja sa Univerzitetom u Kembridžu…


Uz rizik da zvučim neskromno navela bih više stvari na koje sam ponosna u svojoj dosadašnjoj karijeri. Pre svega, ponosna sam na studijski boravak koji sam imala u prestižnoj naučnoistraživačkoj instituciji u okviru Univerziteta u Kembridžu, nakon čega je usledio i prvi zvanični ugovor o akademskoj saradnji između Univerziteta u Kembridžu i Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je usledilo i zajedničko istraživanje koje se delom obavljalo i u našoj zemlji. Takođe, ponosna sam na projekat Decoding the role of exposome in endocrine health kojim rukovodim, a koji je odobren za finansiranje u okviru prestižnog i izuzetno kompetitivnog poziva Programa za izvrsne projekte mladih istraživača – PROMIS, Fonda za nauku Republike Srbije. U okviru ovog projekta ispitujemo efekte smeše toksičnih metala kojima smo svakodnevno izloženi u životnoj sredini, na naše endokrino zdravlje. I ponosna sam na nastavnike i mlade istraživače Katedre za toksikologiju Farmaceutskog fakulteta, jer smo zajedno uspeli da napravimo istraživačku grupu koja je prepoznata i cenjena i na međunarodnoj naučnoj pozornici.


Budući planovi…


Volela bih da moj naučno-istraživački rad doprinese boljem razumevanju efekata koje hemikalije imaju na naše zdravlje, pa samim tim doprinese i definisanju faktora rizika pojedinih bolesti, čime se postavljaju temelji uspešne prevencije i lečenja. Svakako bih želela da svojim radom doprinesem i boljem pozicioniranju farmaceutske struke, kao i popularizaciji nauke i njenog značaja u našem društvu. U vremenu u kojem živimo evidentno je, nažalost, da su poruke pseudonauke sve glasnije, kao i širenje netačnih i naučno neutemeljenih informacija. Ovo može da bude veliki problem u budućnosti, naročito kada je u pitanju zdravlje. Važno je da shvatimo da je znanje moć, a da ga mi, farmaceutkinje i farmaceuti, itekako posedujemo. Iskoristimo tu moć!

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor