Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Prevod Rezolucije Saveta Evrope o sprovođenju farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga

Dostupan je prevod Rezolucijue CM / Res (2020) 3 o primeni farmaceutske zdravstvene zaštite u korist pacijenata i zdravstvenih usluga koju je Komitet ministara Saveta Evrope usvojio marta 2020. godine. Ova Rezolucija predstavlja legalni okvir za promociju i primenu farmaceutske zdravstvene zaštite u nacionalnim zdravstvenim sistemima. 


Predsednica SFUS-a, prof. Branislava Miljković bila je član Radne grupe eksperata za izradu Rezolucije koja je pripremana duže od dve godine.


Tekst Rezolucije možete da pročitate OVDE

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor