Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“VODIČ DAP – implementacija standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci“ 3. novembra 2021. godine

Privredna komora Srbije uz podršku Farmaceutske komore Srbije, a na predlog Saveta za kvalitet u farmaceutskoj praksi, organizuje  on-line obuku na temu: “VODIČ DAP – implementacija standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci“, 3. novembra 2021. godine.

Izrada magistralnih i galenskih lekova je od ključnog značaja kada postoji zahtev za posebnom dozom i formulacijom za određenog pacijenta, odnosno kada ne postoji ili nije dostupan lek za koji je izdata dozvola za stavljanje u promet. Za izradu magistralnih i galenskih lekova upotrebljavaju se aktivne i pomoćne supstance, koje su proizvedene u skladu sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance i distribuirane u skladu sa Smernicama dobre prakse u distribuciji aktivnih supstanci za humane lekove. Odluku o tome koje pomoćne supstance za izradu magistralnih i galenskih lekova, moraju da budu proizvedene u skladu sa Smernicama Dobre proizvođačke prakse za aktivne supstance, donosi magistar farmacije na osnovu procene rizika. Tokom ove edukacije učesnici će moći da se upoznaju sa nekim od novih zahteva standarda Dobre apotekarske prakse za izradu lekova u apoteci, kao i primerima iz prakse koji će im omogućiti da takvu odluku donesu na ispravan i pouzdan način.

Aktivno učešće u ovoj edukaciji uzeli su predstavnici Farmaceutske komore Srbije, Grupacije apoteka I Grupacije proizvođača humanih lekova.

Molimo vas da prijavu za učešće na edukaciji izvršite putem linka: PRIJAVA do 1.novembra 2021.godine. Nakon isteka roka za prijavu prijavljenim učesnicima biće poslat poslat link za pristup.

Agendu možete pogledati OVDE

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »