Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mesec pravilne ishrane – besplatna edukacija: “Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema”

U Srbiji se Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine, a tokom oktobra se sprovodi kampanja “Mesec pravilne ishrane” u okviru koje se informiše javnost o važnosti formiranja pravilnih navika u ishrani, naročito zbog sve većih promena u načinu ishrane koje je doneo savremeni način života.

Tim povodom, SFUS podseća drage kolege farmaceute da je omogućen besplatan pristup on-line edukaciji: “Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema” koji je akreditovan za učesnike sa 5 bodova.

Edukativni ciljevi programa:

  • razumevanje etiologije i patofiziologije funkcionalnih poremećaja gastrointestinalnog sistema
  • razumevanje uloge farmakološke terapije u lečenju funkcionalnih poremećaja gastrointestinalnog sistema
  • razumevanje značaja nefarmakoloških mera kod funkcionalnih pormećaja gastrointestinalnog sistema

Svi zainteresovani učesnici mogu se registrovati / prijaviti u odeljku “on-line edukacije”.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor