Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vebinar – Implementacija Farmaceutske zdravstvene zaštite u Evropi

Evropska direkcija za kvalitet lekova i zdravstvene zaštite (EDQM) objavila je vebinar koji ilustruje sadržaj Rezolucije Saveta Evrope o primeni farmaceutske nege u korist pacijenata i zdravstvenih usluga, čiji je cilj da podržati države članice zainteresovane za sprovođenje farmaceutske nege u Evropi. U skladu sa Rezolucijom, koju je Komitet ministara usvojio u martu 2020. godine, sprovođenje farmaceutske nege treba da ima ulogu u upotrebi lekova i kvalitetu nege širom Evrope.

Martin Henman, vanredni profesor na Farmaceutskom i farmaceutskom fakultetu Triniti College-a u Dablinu, Irska, održao je prezentaciju na vebinaru, objašnjavajući da je briga o pacijentima u središtu rezolucije Saveta Evrope. Ovaj drugi naglašava potrebu za farmaceutskom negom kao načinom poboljšanja koristi i minimiziranja rizika povezanih sa upotrebom lekova. Rezolucija ne samo da iznosi ulogu farmaceuta u procesu farmaceutske nege, već takođe precizira kako pružaoci zdravstvenih usluga i kreatori politike u državama članicama mogu da podrže primenu i promociju farmaceutske nege u svakodnevnoj praksi.

Saznajte više na edqm.eu

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor