Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vebinar – Implementacija Farmaceutske zdravstvene zaštite u Evropi

Evropska direkcija za kvalitet lekova i zdravstvene zaštite (EDQM) objavila je vebinar koji ilustruje sadržaj Rezolucije Saveta Evrope o primeni farmaceutske nege u korist pacijenata i zdravstvenih usluga, čiji je cilj da podržati države članice zainteresovane za sprovođenje farmaceutske nege u Evropi. U skladu sa Rezolucijom, koju je Komitet ministara usvojio u martu 2020. godine, sprovođenje farmaceutske nege treba da ima ulogu u upotrebi lekova i kvalitetu nege širom Evrope.

Martin Henman, vanredni profesor na Farmaceutskom i farmaceutskom fakultetu Triniti College-a u Dablinu, Irska, održao je prezentaciju na vebinaru, objašnjavajući da je briga o pacijentima u središtu rezolucije Saveta Evrope. Ovaj drugi naglašava potrebu za farmaceutskom negom kao načinom poboljšanja koristi i minimiziranja rizika povezanih sa upotrebom lekova. Rezolucija ne samo da iznosi ulogu farmaceuta u procesu farmaceutske nege, već takođe precizira kako pružaoci zdravstvenih usluga i kreatori politike u državama članicama mogu da podrže primenu i promociju farmaceutske nege u svakodnevnoj praksi.

Saznajte više na edqm.eu

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

SFUS druženja

Udruženje Nišavsko-pirotskog regiona je za vikend 8. i 9. maja organizovalo Team building za članove svog udruženja i goste iz Udruženja farmaceuta Vojvodine i SFUS-a iz Beograda, poštujući preporuke vezane za COVID-19.

Read More »

Nacionalne smernice za primenu lekova u periodu dojenja

Cilj izrade Smernica bio je da se stručna javnost upozna sa raspoloživim činjenicama o bezbednosti propisanih lekova, što bi olakšalo izbor optimalnog leka, upravljanje racionalnom farmakoterapijom dojilja i omogućilo bezbedan nastavak dojenja tokom terapije.

Read More »