Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vodič za probiotike

Edukativna tribina “Vodič za probiotike” održana je 7.oktobra 2020. godine u bašti hotela Hilton u Beogradu u prisustvu većeg broja medija. Cilj održane tribine bio je predstavljanje Smernica za pravilnu primenu probiotskih preparata koju su pripremili nastavnici Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Savezom farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS). Na tribini su pored predsednice SFUS-a, prof. dr Branislave Miljković, učestvovali prof. dr Miodrag Krstić, predsednik udruženja gastroenterologije, i prof. dr Tomislav Preveden, predsednik udruženja infektologa.

Istaknuto je da je za pravilan izbor probiotika potrebno poznavati kriterijume kao što su: izbor određenog probiotskog soja za koji postoje naučni dokazi o efikasnosti, količina probiotskog soja izražena u odgovarajućim jedinicama (CFU) do kraja roka upotrebe preparata, odgovarajuća primarna i sekundarna ambalaža u cilju zaštite preparata od uticaja vlage, kiseinika, svetlosti, faktora koji utiču na žive mikroorganizme. Zbog velikog broja probiotskih preparata na tržištu, čiji izbor često zbunjuje korisnike ali i zdravstvene radnike, izrađene su Smernice za pravilnu primenu probiotika koje bi trebalo da farmaceutima u apotekama omoguće jednostavniji izbor optimalnog probiotskog preparata koji će biti zasnovan na dostupnim kliničkim dokazima za konkretnu indikaciju.

 

Informacije o održanoj tribini bile su zastupljene u većem broju televizijskih programa kao i pisanim medijima.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor