Day: 16 decembra, 2020

Vebinar – Implementacija Farmaceutske zdravstvene zaštite u Evropi

Evropska direkcija za kvalitet lekova i zdravstvene zaštite (EDQM) objavila je vebinar koji ilustruje sadržaj Rezolucije Saveta Evrope o primeni farmaceutske nege u korist pacijenata i zdravstvenih usluga, čiji je cilj da podržati države članice zainteresovane za sprovođenje farmaceutske nege u Evropi.

Read More