Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

III naučni simpozijum održan u Nišu

Sekcija za farmaceutske nauke Saveza farmaceutskih udruženja Srbije je, u saradnji sa Naučno tehnološkim parkom Niš, 26.10.2023. godine organizovala 3. naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem. Simpozijum je održan u velikoj modernoj sali NTP Niš, a postavka postera i druženje učesnika u prostranom holu ispred nje. 

SFUS je  prepoznao značaj savremenog pristupa razvoju lekova usmerenih ka pacijentu engl. patient focused drug development (koji naglašava značaj uključivanja perspektive pacijenata i njihovog iskustva u cilju unapređenja kvaliteta, relevantnosti, bezbednosti i efikasnosti lekova i, u skladu sa tim, donošenja odgovarajućih regulatornih odluka) pa je ovogodišnja tema bila “Lekovi za specifične populacije pacijenata: inovacijama ka unapređenju zdravstvenih ishoda“. Simpozijum su otvorili prof. dr Radmila Veličković Radovanović, predsednik Naučnog odbora, prof. dr Branislava Miljković, predsednik SFUS, prof. dr Jelana Parojčić, predsednik Sekcije za farmaceutske nauke i dr sci. Milan Ranđelović, direktor NTP Niš.

Na simpozijumu je održano 9 predavanja, od čega je jedno bilo online uključenje koleginice dr sci. Mirjane Tomanović iz UK. Poster sesija je brojala 32 odlične poster prezentacije pa je Komisija za ocenu postera imala zahtevan zadatak da izdvoji samo 3 čiji prvi autori su nagrađeni knjigom i kotizacijom za naredni simpozijum. U okviru simpozijuma je održana i radionica pod nazivom“ Disertacija u praksi – Kako oživeti rezultate iz fioke“ koja je bila posebno interesantna i potencijalno korisna mlađim kolegama – studentima doktorskih studija i mladim doktorima nauka.

Simpozijum je imao 80 učesnika i bio izvanredna prilika za razmenu naučnih dostignuća, povezivanje i jačanje postojeće i buduće saradnje.

Kako se Naučni simpozijum SFUS održava svake druge godine, nadamo se još većem broju učesnika i barem jednakoj uspešnosti 2025. godine.

Predsednik Organizacionog odbora,

prof. dr Dragana Pavlović.

Više fotografija možete pogledati na linku https://drive.google.com/drive/folders/15PV9XwpEE0ZqcSR3BiKociV-KwYKyfiI?usp=sharin

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor