Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Projekat “Mama Friendly apoteka” uspešno je završen 30 novembra 2022.godine a učesnicima su nedavno uručene zahvalnice za doprinos u realizaciji  projekta.U toku trajanja projekta dojiljama je pruženo 1230 dokumentovanih savetovanja o bezbednoj primeni lekova i različitim situacijama koje prate period dojenja. Prikupljeni podaci u toku trajanja projekta poslužiće za uvid u aktivnosti koje su farmaceuti sproveli kao i procenu stavova dojilja o dojenju, mlečnim formulama koja će biti osnov za dalje korake u okviru savetovanja u cilju podrške dojenju i porastu stope dojene dece.

 

Savez farmaceutskih udruženja Srbije zahvaljuje Ministarstvu zdravlja na dodeljenim sredstvima i prepoznatoj novoj ulozi farmaceuta za savetovanje dojilja, UNICEF- u na pruženoj podršci u izradi i štampi postera, lifleta i nalepnica za apoteke, farmaceutskim kompanijama za podršku u realizaciji i svim farmaceutima iz Srbije koji su učestvovali u projektu i istakli značajan doprinos za podršku dojiljama i racionalnoj primeni lekova u ovoj osetljivoj grupi pacijenata.

 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor