Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Informiši se i saznaj koliko je važno brinuti o reproduktivnom zdravlju!

Besplatna edukacija za farmaceute – Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Svetski dan seksualne i reproduktivne svesti obeležava se širom sveta 12. februara kako bi se skrenula pažnja na značaj seksualnog i reproduktivnog zdravlja u društvu. Tada se posebno ističe da je neophodno podizanje seksualne i reproduktivne svesti među mladima i adolescentima koji, najčešće, nemaju dovoljno informacija i znanja o načinima kako da zaštite sebe i svoje zdravlje

Kako bi mladi ljudi samostalno odlučivali o svojoj seksualnosti, planirali porodicu i brinuli o svom zdravlju, neophodno je da budu informisani o seksulno prenosivim bolestima i kontracepciji. Zbog toga je važno obezbediti im podršku. Ukoliko su u dilemi i ako nemaju prave odgovore na pitanja, da se obrate kompetentnim osobama.

Savez farmaceutskih udruženja Srbije Vas tim povodom poziva da, putem platforme https://farmacija.org/course/index.php?categoryid=2  pristupite besplatnoj edukaciji “Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije” koja je akreditovana sa 5 bodova.

Osnovni ciljevi ove edukacije su:

 

Upoznavanje sa savremenim preporukama u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o vrstama, primeni i efikasnosti kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o bezbednosti i medicinskoj podobnosti kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja o prednostima i rizicima primene kombinovane oralne kontracepcije

Unapređenje znanja u pružanju farmaceutske zdravstvene zaštite kod primene kombinovane oralne kontracepcije 

 

Na portalu Vam je dostupna i edukacija Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije, kao i još 5 akreditovanih edukacija kojima možete besplatno pristupiti tokom čitavog akreditacionog perioda. Za pristup portalu neophodno je da se registrujete ako ste nov korisnik, ili, ukoliko ste se već registrovali – unesete korisničko ime i lozinku.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dan farmaceuta 25.septembar

Farmaceuti u apotekama su neophodna podrška pacijentima i zdravstvenom sistemu. Pružanjem edukacije, saveta, informacija u cilju optimizacije terapije, prepoznavanjem potrebe za upućivanje pacijenata lekaru, učestvovanjem u

Read More »

Apoteka jača zdravstvene sisteme

Jačanje zdravstvenih sistema kako bi se postigla pravednija i održivija poboljšanja zdravstvenih ishoda zahtevaju tehničko i političko znanje i aktivnost. Farmaceutska struka je važan faktor

Read More »