Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

“Farmaceuti javnih apoteka pozivaju na hitne mere za rešavanje nestašice lekova

Nestašica lekova je u porastu u Evropi, istaknuto je u saopštenju Saveza udruženja farmaceuta Evrope. Nedostatak lekova u apotekama nepovoljno utiče na zdravlje pacijenata a takođe predstavlja i opterećenje za svakodnevni rad farmaceuta. Prema istraživanju svaka javna apoteka u proseku troši 7 sati nedeljno na rešavanje nestašica i pronalaženje alternativnih rešenja za pacijente. Rezultati PGEU godišnjeg istraživanja nestašice pokazuju da se situacija u 2022. godini pogoršala i da su sve zemlje i sve grupe lekova i dalje pogođene. Štaviše, tokom poslednjih nedelja, porast respiratornih infekcija doveo je do sve veće potražnje za antibioticima kao što je amoksicilin – posebno za pedijatrijsku upotrebu – a poremećaji u snabdevanju koji su trenutno prijavljeni u nekim zemljama zahtevaju hitne i konkretne akcije.

“Savez udruženja farmaceuta Evrope ulaže ogromne napore da obezbede kontinuitet nege i umanje negativan uticaj nestašice na zdravlje pacijenata, ali situacija postaje sve kompleksnija. Neophodno je da vodeći političari EU što pre reše probleme kako bi farmaceuti imali više mogućnosti i fleksibilnosti u pronalaženju alternativnih rešenja za lekove koji nedostaju,ističe se u saopštenju.

Više na linku https://www.pgeu.eu/publications/pr-community-pharmacists-call-for-urgent-measures-to-address-medicine-shortages/

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor