Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ako sumnjate da je lek izazvao neželjene reakcije – PRIJAVITE 

Poziv zdravstvenim radnicima i građanima da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove

 

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove možete da doprinesete bezbednijoj primeni lekova za sve nas

 

Savez farmaceutskih udruženja Srbije, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), i ove godine, u nedelji 7-13. novembra 2022, sprovodi kampanju pod nazivom #MedSafetyWeek u cilju podizanja svesti o značaju prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove. Fokus ovogodišnje kampanje je na ključnoj ulozi svih – zdravstvenih radnika, pacijenata i njihovih staratelja/negovatelja – koji prijavljuju sumnje na neželjene reakcije i time doprinose bezbednijoj primeni lekova.

ALIMS i druge agencije za lekove širom sveta ovogodišnjom kampanjom žele da pozovu i ohrabre građane i zdravstvene radnike da prijavljuju sumnje na neželjene reakcije na lekove.

 

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove aktivno učestvujete u otkrivanju novih bezbednosih pitanja i pomažete ALIMS-u da preduzme, ako je potrebno, odgovarajuće aktivnosti i mere kako bi primena lekova bila bezbednija za sve nas.

 

ALIMS ističe:

Svaka prijava zdravstvenih radnika, pacijenata ili njihovih staratelja/negovatelja, igra ključnu ulogu u sticanju dodatnih saznanja o koristima i rizicima primene lekova u svakodnevnoj praksi i omogućava preduzimanje odgovarajućih aktivnosti kako bi se potencijalni rizici smanjili.

 

Prijavljivanjem sumnji na neželjene reakcije na lekove doprinosite bezbednijoj primeni lekova kod svih pacijenata što može uticati na unapređenje prakse propisivanja lekova i ishoda lečenja.

 

ALIMS poziva:

Prijavite ALIMS-u bilo koju sumnju na neželjene reakcije na lekove.

 

To možete učiniti putem ALIMS-ove onlajn platforme ili obrazaca za prijavu neželjenih reakcija (obrasce i informacije o načinima njihovog slanja možete pronaći ovde).

 

Pacijentima se savetuje da se obrate svom lekaru ako su zabrinuti za svoje zdravlje.

 

Za više informacija o kampanji #MedSafetyWeek 2022 i njenim osnovnim porukama, kao i prošlogodišnjim #MedSafetyWeek kampanjama, pogledajte internet stranice ALIMS-a.

 

Praćenje bezbednosti lekova ne prestaje po završetku ove nedelje.

 

Uvek prijavite sumnju na neželjene reakcije.

 

Tako doprinosite boljoj zaštiti zdravlja svih nas.

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor