Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Održana 52. Skupština Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta

Prvi put od početka pandemije, Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP) je okupilo delegate iz 35 zemalja Evrope na 52. Skupštini koja je održana u Briselu, Belgija. Tokom Skupštine su usvojena tri poziciona krovna dokumenta od značaja za svakodnevni rad bolničkih farmaceuta, i to vezana za Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), klinička istraživanja i hazardne lekove. 

 

Bord direktora EAHP je na Generalnoj skupštini izabrao Dariju Kuruc-Poje, bolničkog farmaceuta iz opšte bolnice, “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica, Hrvatska za novog potpredsednika EAHP, nakon povlačenja Aida Batiste posle 10 godina aktivnog i značajnog doprinosa u radu EAHP.

 

 

Tjalling van der Schors iz Holandije je reizabran za jednog od članova borda direktora EAHP, dok će prethodni predsednik Petr Horák u skladu sa odlukama skupštine, nastavljati da pomaže rad EAHP do juna 2023. 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Kampanja think health think pharmacy

FIP kampanja Think Health Think Pharmacy

Međunarodna federacija farmaceuta (FIP) pokrenula je kampanju #ThinkHealthThinkPharmacy sa ciljem podizanja svesti o apotekama kao mestu pružanja primarne zdravstvene zaštite!  Uprkos brojnim naporima u apotekarskoj

Read More »

Biljober – 6. i 7. jula u Sokobanji

Drage koleginice i kolege,   Udruženje farmaceuta Nišavsko-pirotskog regiona, Sekcija za lekovite biljke i fitoterapiju i Sekcija za apotekarsku delatnost Saveza farmaceutskih udruženja Srbije pozivaju

Read More »