Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Održana 52. Skupština Evropskog udruženja bolničkih farmaceuta

Prvi put od početka pandemije, Evropsko udruženje bolničkih farmaceuta (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP) je okupilo delegate iz 35 zemalja Evrope na 52. Skupštini koja je održana u Briselu, Belgija. Tokom Skupštine su usvojena tri poziciona krovna dokumenta od značaja za svakodnevni rad bolničkih farmaceuta, i to vezana za Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs), klinička istraživanja i hazardne lekove. 

 

Bord direktora EAHP je na Generalnoj skupštini izabrao Dariju Kuruc-Poje, bolničkog farmaceuta iz opšte bolnice, “dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica, Hrvatska za novog potpredsednika EAHP, nakon povlačenja Aida Batiste posle 10 godina aktivnog i značajnog doprinosa u radu EAHP.

 

 

Tjalling van der Schors iz Holandije je reizabran za jednog od članova borda direktora EAHP, dok će prethodni predsednik Petr Horák u skladu sa odlukama skupštine, nastavljati da pomaže rad EAHP do juna 2023. 

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor