Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Savez farmaceutskih udruženja Srbije predstavlja revidirane “Smernice za farmaceute u primarnoj zdravstvenoj zaštiti”

Drage koleginice i kolege,

 

Posle višegodišnjeg rada i upornosti, objavljene su revidirane (2021. god.) “Smernice za farmaceute u primarnoj zdravstvenoj zaštiti” na sajtu Ministarstva zdravlja.  Pripremili su ih nastavnici i saradnici Katedre za farmakokinetiku i kliničku farmaciju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beograd, a doprinos izradi “Smernica” su dali specijalisti farmaceutske zdravstvene zaštite.

 

“Smernice” su pripremljene korišćenjem pristupa medicine i farmacije zasnovane na dokazima. Centralni deo Smernica predstavlja algoritam i redosled koraka i odluka farmaceuta u zbrinjavanju pacijenta u apoteci. Posebno su istaknuti aspekti savetovanja pacijenta o (ne)farmakološkim merama i praćenje ishoda terapije.

 

Pozivamo vas da koristite Smernice čija će primena doprineti standardizaciji i unapređenju farmaceutske usluge zasnovane na dokazima.

 

Prof. dr Branislava Miljković

Predsednica SFUS-a

Vamtam
Vamtam

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Dan farmaceuta 25.septembar

Farmaceuti u apotekama su neophodna podrška pacijentima i zdravstvenom sistemu. Pružanjem edukacije, saveta, informacija u cilju optimizacije terapije, prepoznavanjem potrebe za upućivanje pacijenata lekaru, učestvovanjem u

Read More »

Apoteka jača zdravstvene sisteme

Jačanje zdravstvenih sistema kako bi se postigla pravednija i održivija poboljšanja zdravstvenih ishoda zahtevaju tehničko i političko znanje i aktivnost. Farmaceutska struka je važan faktor

Read More »